Mgr. Secco bezoekt Antilliaanse gemeenschap

1 oktober 2013

Op 28 september ontmoette bisschop Liesen mgr. Luis Secco sdb, de bisschop van Willemstad. Deze bezocht van 27 september tot 30 september de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Het bezoek vond plaats op uitnodiging van de Antilliaanse gemeenschap te Breda.

Eucharistieviering
De eucharistieviering van 28 september in de Bredase Michaelkerk en de ontmoeting met de Antilliaanse gemeenschap aldaar vormde het hoogtepunt van dit bezoek. Celebranten in deze viering waren mgr. Secco, bisschop Liesen, vicaris Wiel Wiertz en pater Jan Bouwman. Diaken Vincent de Haas verleende liturgische assistentie.

Solidariteit
Mgr. Secco verzorgde de homilie die door de dominicaan Jan Bouwman vertaald werd. Pater Bouwman leidt elke eerste zondag van de maand de eucharistieviering voor de Antilliaanse gemeenschap in Breda. In zijn preek benadrukte bisschop Secco het belang van een verantwoorde omgang met rijkdom en de solidariteit met de armen. Er waren ongeveer 200 gelovigen aanwezig.

‘Plaza Michael’
Na de eucharistieviering was er op het voorplein van de kerk, voor de gelegenheid ‘Plaza Michael’ gedoopt, een culturele show. Velen namen de gelegenheid te baat elkaar te onmtoeten onder het genot van Antilliaanse, Hollandse en Brabantse hapjes.

De Antilliaanse katholieke gemeenschap
“Vertegenwoordigers van de verschillende Antilliaanse gemeenschappen zijn voor deze gelegenheid naar Breda gekomen,” vertelt Vicaris Wiertz. “Ze hebben met de bisschop gesproken over de uitdagingen waarvoor de Antilliaanse katholieke gemeenschap zich gesteld weet. Er wonen meer Antilliannen in Nederland dan op de Antillen zelf. Het blijkt dat zij op de Antillen de weg naar de kerk echt weten te vinden, maar dat zij moeilijk aansluiting vinden bij Nederlandse parochies. Dit heeft gevolgen voor de sacramentenpastoraal. Veelal ontvangen zij belangrijke sacramenten op de Antillen, terwijl de voorbereiding niet heeft plaatsgevonden.” Vicaris Wiertz sprak over een waardevolle ontmoeting. “Ook voor de gelovigen van de parochiekern van de h. Aartsengel Michael is het goed dat zij op deze manier hun Antilliaanse medegelovigen leren kennen.”

Bisdom Willemstad
Het bisdom Willemstad omvat het Nederlandse deel van de Caribische eilanden. Het gaat dan om Aruba, Bonaire en Curacao (Benedenwindse eilanden) en Saba, St. Eustatius en St. Maarten (deels) (de Bovenwindse eilanden). Het bisdom is opgericht in 1958.

(Foto: Aquiles Sluis)

Andere berichten