Mgr. Liesen: “Op een gezegend jaar, waarin we de band met elkaar verdiepen en de band met God” (Nieuwjaarsrecepties 2014)

13 januari 2014

Op dinsdag 7 en donderdag 9 januari 2014 vonden in Rilland en Chaam de beide nieuwjaarsrecepties in de vicariaten Middelburg en Breda plaats.

Het waren geanimeerde bijeenkomsten waar de deelnemers volop gelegenheid kregen om kennis te nemen van de bedevaartreis naar Polen (18-25 oktober). Hiervoor waren medewerkers van Reisbureau Pelikaan aanwezig. Ook werd een informatieblad uitgedeeld met onder meer de data en locaties van een inleiding die de bisschop zal houden vanwege de voorbereiding op de bisdombedevaart.

Inleiding bisschop Liesen ter voorbereiding op de bisdombedevaart
De inleiding die bisschop Liesen houdt in de twee vicariaten rond het thema van de bedevaart ‘Open je hart voor Christus’ zijn:

  • Op maandag 3 februari in het vicariaat Middelburg om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Gertrudiskerk, Grote Markt 10 te Bergen op Zoom.
  • Op dinsdag 4 februari in het vicariaat Breda om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda.
    Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via E vic.breda@bisdombreda.nl
    * Op het informatieblad dat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten werd uitgereikt waren de locaties per ongeluk omgedraaid.

Erop uit trekken
De nieuwjaarsrecepties begonnen met het avondgebed. Daarna hielden de bisschoppelijk vicarissen en de bisschop een korte inleiding. In Chaam stond vicaris Wiertz stil bij de opdracht van christenen erop uit te trekken. Het is van belang aandacht te geven aan de hergroepering van parochies. “Daarbij kunnen we niet alle kerken behouden. We zullen op weg moeten gaan en ons thuis moeten vinden op een andere plek. We zijn volop bezig binnen de Kerk en daarbij hebben we ook de uitdagende opdracht erop uit te trekken. Niet alleen de pastorale beroepskrachten, maar iedereen. Wees present als gelovige mens overal daar waar je een rol speelt in de samenleving.”. “Wees communicatief,” vervolgde vicaris Wiertz “Luister naar wat onder mensen leeft en wees hartelijk en barmhartig.” Hij wees ook op de opdracht om actief bidden roepingen te bevorderen.

Loslaten en op weg gaan
In Rilland stond vicaris Verbeek stil bij de mogelijkheid om in geloof de kunst van het loslaten te beoefenen. Dit deed Benedictus XVI door terug te treden en paus Franciscus door bewust te kiezen voor soberheid. Hij laat decorum achterwege. De kunst van het loslaten is ook beoefend door verschillende priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die een nieuwe pastorale opdracht aanvaard hebben en niet in het minst door gelovigen die geconfronteerd werden met de sluiting van hun vertrouwde parochiekerk. Hetzelfde geldt voor veel jongeren die in 2013 hun woonplaats verlieten om elders te gaan studeren.

“Eens zullen we ook het aardse leven moeten loslaten,” stelde vicaris Verbeek. Het leven is zo een pelgrimstocht in het spoor van de aartsvader Abraham. Hij gaf gehoor aan de roepstem van God om zijn vertrouwde land te verlaten. “In die zin nodigt de bisschop ons uit om in oktober op pelgrimstocht te gaan naar Polen.” Vicaris Verbeek sprak de hoop uit dat de aanwezigen de Kerk en het geloof in Jezus Christus niet loslaten maar blijven bouwen aan een gasvrije Kerk voor morgen.

Je vasthouden aan Jezus Christus
Bisschop Liesen overwoog hoe we ons kunnen vasthouden aan Jezus Christus, de Zoon van God. Hij ging in dit verband in op de gebedsestafette voor roepingen en de bisdombedevaart naar Polen. “De kerkgemeenschap zijn we bij elkaar geroepen door God. God nodigt ons uit om terug te roepen. Als we een gebedsestafette houden gaan we in op de roepstem van God die we hebben gehoord, en als gemeenschap van geroepenen geven we antwoord. Jezus zegt: vraagt de Heer van de oogst om arbeiders van de oogst, voor het dienstwerk in de Kerk. We bidden God om mensen voor het bijzondere dienstwerk van priester, diaken, of religieus, die zich met heel hun leven aan God en deze gehele gemeenschap van geroepenen te verbinden. Deze estafette bindt ons samen. Het is goed om samen komen om te bidden.”

Ruimte voor het gesprek met God
Het tweede initiatief is de bisdombedevaart naar plaatsen in Polen waar de genade tastbaar is geworden. “Op zo’n reis ga je met elkaar in gesprek. Die gesprekken lopen anders dan wanneer je thuis bent,” aldus de bisschop. In het spreken met elkaar kan een openheid groeien voor God. Het samen bidden, het samen onderweg zijn, verruimt ons hart van binnen. “Ons hart wordt ruimer voor het gesprek dat God met ons zoekt. Dat is wat ik hoop van de bisombedevaart,” aldus de bisschop. “Dat het een gezegd jaar mag zijn, waarin we de band met elkaar verdiepen en de band met God.”

Bisdommagazine
In februari verschijnt een speciale uitgave van het Bisdommagazine over paus Johannes Paulus II en de bedevaart van het bisdom van Breda naar Polen. Nieuwsgierig? Mail naar E magazine@bisdombreda.nl

Meer informatie over de bisdombedevaart 2014 naar Polen

 

Andere berichten