Mgr. Liesen kondigt diocesaan Jaar van het Gebed aan

20 juni 2014

“Wanneer we in oktober als bisdom van Breda op bedevaart gaan, willen we daarmee een Jaar van het Gebed openen, dat duurt tot mei 2015.” Dit schrijft bisschop Liesen in een brief aan pastoors en teamleiders en leden van de pastorale teams, die in de eerste week van juni werd verzonden.

De bisschop nodigt uit elk pastoraal team één of meer personen uit voor een voorbereidingsbijeenkomst op dinsdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur in Bovendonk. “Tijdens deze bijeenkomst zullen we samen nadenken over de mogelijkheden die er in de parochies en het bisdom zijn om vorm te geven aan dit jaar,” aldus de bisschop.

Gebed: uitdrukking van onze band met God
Bisschop Liesen: “Ons gebed is de uitdrukking van onze band met God. Daarom hebben we dit thema willen kiezen. We hopen dat het Jaar van het Gebed een impuls mag zijn voor onze parochies als biddende gemeenschappen.”

De bisschop licht het belang van gebed toe: “Wanneer twee mensen gaan trouwen, vindt iedereen het heel normaal dat ze veel tijd samen doorbrengen, dat ze veel spreken met elkaar over van alles en nog wat, dat ze samen naar hun gezamenlijke toekomst kijken. Bidden is ook zoiets: als je een band hebt met God, is het heel normaal dat je tijd doorbrengt met God, dat je als het ware van alles met Hem bespreekt. Bidden is iets voor elke dag en een teken van onze vertrouwvolle omgang met God. Gebed maakt geloofsverdieping mogelijk, en gebed leidt ook tot een verdieping van naastenliefde en diaconale inzet.”

Een gezamenlijke onderneming
Er is een traditie in het bisdom van Breda om samen op te trekken. “We zijn gewend om samen op te trekken in ons bisdom van Breda,” aldus de bisschop. “Zo hebben we vormgegeven aan het Jaar van het Geloof (2012-2013) met activiteiten in parochies, kloostergemeenschappen en op diocesaan niveau.” Aansluitend hebben alle samenwerkingsverbanden in het bisdom meegedaan met de gebedsestafette voor roepingen in de 21 weken voorafgaand aan Roepingenzondag 2014.

“Zo willen we ook het Jaar van het Gebed graag tot een gezamenlijke onderneming maken. We hopen dat u in uw parochie activiteiten kunt ontwikkelen of profileren die het Jaar van het Gebed concreet gestalte geven,” aldus de bisschop in zijn brief.

Het diocesane Jaar van het Gebed past goed bij het Jaar van het Religieus Leven, dat op initiatief van paus Franciscus in november van dit jaar start. Het gebed is immers wezenlijk voor het religieuze leven en is een van de grote apostolaten van de ordes en congregaties.

Aanmelding
Pastorale beroepskrachten die deelnemen aan deze bijeenkomst op dinsdag 2 september, worden verzocht zich in verband met de organisatie aan te melden bij Hanneke Oomen, E bisdom@bisdombreda.nl.

(Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten