Mgr. Karel Kasteel viert 60-jarig priesterjubileum in Oudenbosch

28 juni 2019

Op zaterdag 29 juni, het hoogfeest van Petrus en Paulus, viert mgr. dr. Karel Kasteel zijn zestigjarig priesterjubileum in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara te Oudenbosch. De viering begint om 14.00 u.

Mgr. Kasteel is de hoofdcelebrant in de viering. Onder de concelebranten bevinden zich Paul Verbeek, bisschoppelijk vicaris van het Bisdom Breda, Maickel Prasing, rector van de basiliek, Johan Goossens O.Praem. prior van de abdij van Grimbergen (Vlaams-Brabant) en Dirk van Kerchove, algemeen aalmoezenier Pro Petri Sede Benelux.

Pro Petri Sede
Kasteel heeft ervoor gekozen dit jubileum in Oudenbosch te vieren vanwege zijn goede banden met Pro Petri Sede. Men beschouwt Oudenbosch als de bakermat van deze vereniging van afstammelingen van Zouaven en pauselijk gedecoreerden. Tegenwoordig staat het lidmaatschap ook open voor alle gelovigen die bewust, in verbondenheid met de heilige Stoel, hun geloof willen beleven en het diaconale werk van de paus willen ondersteunen.

Loopbaan
Karel Kasteel stamt uit een vooraanstaande diplomatenfamilie. Hij is in 1934 te Den Haag geboren. In 1959 wijdde mgr. Alfrink, de aartsbisschop van Utrecht hem tot priester. Kasteel behoort tot de clerus van het aartsbisdom. Het grootste deel van zijn leven speelt zich af in Rome waar hij verschillende functies vervult. Hij was o.a. secretaris van de Pauselijke Raad Cor Unum die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighoudt en bekleedde een leidinggevende functie bij de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Hij is tevens postulator van de zaligverklaringsprocessen van Alfons Ariëns en Dora Visser.

Paus Johannes Paulus II
De curie-prelaat trad voor het voetlicht bij het overlijden van paus Johannes Paulus II in 2005. Als prominent lid van de Apostolische Kamer speelde hij een belangrijke rol in de periode tussen het overlijden van de paus Johannes Paulus II de keuze van paus Benedictus XVI. De Apostolische kamer beheert na het overlijden de materiële goederen van een paus, totdat er een nieuwe wordt gekozen. Kasteel verzegelde de deuren van de pauselijke vertrekken zodat niemand daar meer naar binnen kon.

Andere berichten