Mgr. Ernst opent lezingenreeks in kathedraal over het Tweede Vaticaans Concilie

11 april 2012

Op maandagavond 16 april (20.00 – 21.30 uur) opent emeritus-bisschop Ernst een lezingenreeks in de kathedraal over het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie opende.

Mgr. Ernst, die twee jaar na de sluiting van het Concilie in 1967 bisschop van Breda werd, zal vanuit zijn persoonlijke ervaring en kennis spreken over de geschiedenis van het Concilie en haar uitwerking.

De documenten van Vaticanum II hebben een belangrijke rol gespeeld in de recente kerkgeschiedenis. Om te komen tot een authentieke vernieuwing van de Kerk blijft de studie van het Tweede Vaticaans Concilie voortdurend van belang.

Vanwege het jubileum van het Concilie verschijnt deze maand bij het bisdom van Breda een speciaal magazine ‘Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd’. Bij dit magazine ontvangen parochies ook een affiche met een tijdlijn van het Concilie.

Op maandagavond 16 april zal mgr. Ernst het eerste exemplaar van dit magazine en het affiche in ontvangst nemen.

De lezingen
De lezingenreeks over het Tweede Vaticaans Concilie vindt plaats in de H. Antoniuskathedraal in Breda en wordt gecoördineerd door het pastoraal team van de kathedraal (diaken René de Weerd) in samenwerking met het bisdom van Breda.

De lezingen vinden plaats op maandagavonden 16, 23 april, en 7, 14 en 21 mei (20:00-21:30 uur). De thema’s van de avonden zijn: het Concilie en haar uitwerking in historisch perspectief, de oecumene, de Kerk, liturgie en liturgievernieuwing, roeping. Inleiders zijn onder meer mgr. Ernst en mgr. Van den Hende en rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Opgave
Opgave is verplicht voor deze bijeenkomsten en kan via E diaken@parbc.nl, T 076 5215764
Kosten per avond € 5,00. Voor alle vijf avonden samen € 20,00.

De paus die opriep tot het Concilie: paus Johannes XXIII.

 

Andere berichten