Mgr. dr. J.W.M. Liesen wordt bisschop van Breda

26 november 2011

Vandaag is bekendgemaakt dat paus Benedictus XVI mgr. Liesen (51) benoemt tot bisschop van Breda. Mgr. Liesen is hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Mgr. Liesen wordt de elfde bisschop van Breda. Hij volgt mgr. Van den Hende (47) op. Mgr. Van den Hende was bisschop van Breda van 2006 tot 2011.

Mgr. Liesen werd geboren op 17 september 1960 in Oosterhout. Hij doorliep de middelbare school op het St. Oelbert Gymnasium te Oosterhout en volgde daarna de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Na zijn priesterwijding studeerde en doctoreerde mgr. Liesen aan het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en Jeruzalem. Daarna was hij verbonden aan het Grootseminarie Rolduc als docent en bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Op 15 juli 2010 benoemde paus Benedictus XVI mgr. Liesen tot hulpbisschop van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De wijding tot bisschop volgde op 18 september 2010. Sinds 2004 is mgr. Liesen lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de geloofsleer.

Bij monde van algemeen gedelegeerde V. Schoenmakers, proost van het kapittel, laat het bisdom in een eerste reactie weten dankbaar te zijn voor de benoeming van mgr. Liesen tot bisschop van Breda: “Hij is een spirituele, erudiete en aimabele man, aan wie wij graag het vertrouwen geven om ons bisdom in de komende jaren te leiden. Hij is zeer welkom in het bisdom van Breda. We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn talenten van geest en hart, veel voor het bisdom kan betekenen.”

Bisschop Van den Hende werd in 2006 bisschop-coadjutor en was sinds 2007 bisschop van Breda. De jaren 2006-2011 stonden inhoudelijk heel bijzonder in het teken van roeping, sacramenten, en de sociale leer van de Kerk. Bestuurlijk was er veel aandacht voor het stimuleren van samenwerking van parochies.
Bisschop Van den Hende was apostolisch administrator van het bisdom van Breda sinds zijn benoeming tot bisschop van Rotterdam op 10 mei 2011 door paus Benedictus XVI. Op 2 juli 2011 nam mgr. Van den Hende de bisschopszetel van Rotterdam in bezit.

 

Andere berichten