Mgr Cavalli reikt Sint Sylvester uit aan Rinus Bouwmeester

12 september 2017

Op de jaardag van Pro Petri Sede, zaterdag 9 september, onderscheidde de apostolisch nuntius mgr. Aldo Cavalli de heer Rinus Bouwmeester met de versierselen van de Orde van de Heilige Sylvester. Dit gebeurde tijdens de eucharistieviering in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch.

Rinus Bouwmeester wordt ridder in de Orde van de Heilige Sylvester. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn vele activiteiten in kerkelijk verband. In het Bisdom Breda is hij onder meer bekend van de kunstwerken die hij als edelsmid vervaardigde, zoals de reliekhouders van de heilige pausen Johannes XXIII (Gertrudiskerk Bergen op Zoom) Johannes Paulus II (basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch). Bouwmeester maakte ook de plaquettes die in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid aan de heilige deuren van de kathedraal en de basilieken in het bisdom werden bevestigd. In 2016 ontwierp hij het diocesaan onderscheidingsteken voor personen die zich in het bisdom verdienstelijk hebben gemaakt.

Rinus Bouwmeester kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor Pro Petri Sede, waarvan hij 10 jaar penningmeester was. Daarnaast vervulde Rinus Bouwmeester verschillende bestuursfuncties binnen de vroegere parochie van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch en heeft hij veel verdiensten voor de organisatie van de internationale bedevaart naar de Goddelijke Zaligmaker in Hakendover.

Pro Petri Sede is oorspronkelijk een verbond van afstammelingen van pauselijke Zoauven die in de jaren zestig van de negentiende eeuw de kerkelijke Staat verdedigden in de strijd om de eenwording van Italië. Later stond het lidmaatschap ook open voor pauselijk gedecoreerden. Sinds 1985 kunnen alle rooms-katholieken die sympathiseren met de paus lid worden. De Nederlandse afdeling organiseert jaarlijks een ledendag die in de oneven jaren plaatsvindt in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara plaatsvindt en in de even jaren in een andere Nederlandse basiliek.

De pauselijke ridderorde van de H. Sylvester is op 31 oktober 1841 ingesteld door paus Gregorius XVI. De paus verleent deze orde aan personen met grote verdiensten op het grensvlak van Kerk en samenleving zoals politici, bestuurders van charitatieve instellingen, wetenschappers en personen die zich ingezet hebben voor missie en ontwikkelingssamenwerking.

Plaquette van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. (Foto: Ramon Mangold)

Andere berichten