‘Met het oog op de vasten’: bijeenkomst in het bisschopshuis

11 februari 2010

Op maandag 6 februari 2010 nodigde bisschop Van den Hende de pastorale beroepskrachten uit het bisdom uit voor de bijeenkomst ‘Met het oog op de Vasten’, een bezinning op de betekenis en de spiritualiteit van de Veertigdagentijd.

Vastenestafette
Diaken Peter Hoefnagels, hoofd van de pastorale dienstverlening, gaf een toelichting op de komende vastenestafette. Hij nodigde parochies, geloofsgemeenschappen en instellingen die nog niet meedoen uit alsnog in te schrijven.

De vastenestafette is gebaseerd op de drie pijlers van de Veertigdagentijd zoals deze verwoord zijn in de eerste prefatie van deze periode van het kerkelijk jaar: gebed, liefde tot de naaste en trouw aan de sacramenten.

Spiritualiteit
Bisschop Van den Hende ging aan de hand van deze prefatie nader in op de spiritualiteit van de Veertigdagentijd. “Het is een jaarlijks terugkerende kans die de Heer ons aanreikt, op het ritme van het kerkelijk jaar, om antwoord te geven op de indringende oproep tot terugkeer, tot bekering. Het gaat allereerst om ons hart. De vastentijd richt zich dus allereerst op onze binnenkant.”

De bisschop verwees in dit verband uitdrukkelijk naar de boodschap die paus Benedictus XVI dit jaar bij gelegenheid van de Veertigdagentijd geschreven heeft. “Paus Benedictus bepleit om in deze Vastentijd bij onze binnenkant te beginnen. Het is de permanente bekoring van de mens om de oorzaak van kwaad en onrecht buiten zichzelf te zoeken, alsof onrecht van buitenaf zou komen. Maar allereerst heeft een mens de bevrijding nodig van het hart. Om rechtvaardig te kunnen zijn is het nodig de illusie van zelfgenoegzaamheid, die diepgewortelde houding van geslotenheid, die de ware oorzaak is van onrecht, op te geven.”

Gehechtheden die belemmeren
Rector Norbert Schnell, rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, vertelde hoe de Veertigdagentijd in een priesteropleiding gestalte kan krijgen. In de Veertigdagentijd verkennen studenten waar hun hart ligt welke gehechtheden hen belemmeren in de navolging van Christus. In een opleiding kan de Veertigdagentijd ook als gemeenschap worden beleefd.

Boodschap van paus Benedictus XVI voor de Vastentijd 2010. Klik hier:

http://www.rkkerk.nl/rkkerk/media/kerkelijke-documentatie/2010/detail_objectID702372.html 
 

De inleidingen van deze bijeenkomst in het bisschopshuis zullen worden opgenomen in een eenvoudige brochure, die pastorale beroepskrachten zal worden toegestuurd. De brochure wordt ook op de bisdomsite gepubliceerd als download.

 

Andere berichten