‘Met geloof de diaconie behartigen’

8 mei 2019

Het eerste weekend van juni (1-2 juni) vindt de ‘Zondag met aandacht voor Diaconie’ plaats. “Graag wil ik hierbij mijn grote waardering en dankbaarheid uitspreken voor al diegenen die met betrokkenheid, inzet, samenwerking en vooral ook met geloof de diaconie behartigen ten dienste van de medemens in nood, welke dat in onze tijd ook moge zijn.” Dit schrijft diaken Wim Tobé in een brief aan PCI’s, diaconale werkgroepen en pastorale beroepskrachten.

Diaken Wim Tobé is diocesaan functionaris voor de caritassen in het Bisdom Breda. Zijn brief bevat suggesties om speciale aandacht te geven aan de diaconie op deze zondag, een overweging, een model van een voorbede en een model van een collecteaanbeveling. Parochies en PCI’s worden gevraagd op deze zondag een tweede collecte te houden voor het ondersteuningswerk van het diaconale werk en de werkgroepen in de parochies en het bisdom.

“In het collecteschema 2019 was reeds melding gemaakt dat de ‘Zondag met aandacht voor Diaconie’ 2 juni zal zijn. Sommige PCI’s en parochies hebben al informatie opgevraagd om rond de vieringen van dit weekend aan de slag te kunnen gaan,” vertelt hij. “Dat is positief.” En hij legt uit dat PCI’s en parochies de aandacht voor diaconie en het houden van de collecte ook een week kunnen opschuiven of naar voren kunnen halen.

(Foto: Bisdom Breda)

 

Andere berichten