Mercy-vieringen in de Mariakerk (Breda)

21 december 2015

Vanwege het heilig Jaar van de Barmhartigheid zijn er bijzondere initiatieven in parochies in het bisdom. Zo vinden in de Mariakerk te Breda maandelijks op zaterdagavond mercy-vieringen plaats. Speciaal met kerstmis is de eerstvolgende mercy-viering op Tweede Kerstdag (26 december) om 9.30 uur.

Diaken Rob van Uden gaat kort in op de betekenis van deze vieringen. “De paus gebruikt het woord mercy veel in de bulle ‘Misericordiae vultus’ veelvuldig. Het Nederlandse equivalent luidt barmhartigheid. Omdat de Engelse tekst eerder beschikbaar was, hebben wij voor de Engelse term gekozen,” verklaart Rob. “We gebruiken ook het Engelse logo voor de aankondigingen. In de komende tijd zullen maandelijks op zaterdag zulke vieringen in de Mariakerk gehouden worden, zo ook op Tweede Kerstdag, om 9.30 uur.”

“De opbouw van deze vieringen sluit aan bij de vespers al bidden we iets minder Psalmen. We overwegen de lezingen die de paus in zijn bulle heeft aangegeven en teksten uit deze bulle. Op deze manier komen verschillende aspecten van de barmhartigheid in beeld. In deze vieringen zal op een gegeven moment het sacrament van boete en verzoening aan de orde komen. We zullen de mensen ook uitnodigen dit sacrament te ontvangen en zo barmhartigheid te ondervinden.”

Deze vieringen passen in het beleid van de parochie. “We streven naar eigensoortige vieringen op zaterdag. Dit zullen geen eucharistievieringen of Woord- en Communiediensten zijn,” aldus diaken Van Uden. ‘De zondag zal de dag van de eucharistie zijn. We hopen dat mensen de rijkdom van deze vieringen zullen inzien zodat het levenskrachtige initiatieven worden.”

 

Andere berichten