Menselijke maat in de samenleving

20 februari 2008

Op donderdag 21 februari vindt in Breda de studiemiddag plaats De menselijke maat in de samenleving. Anita van Steyn, medewerkster van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda is betrokken bij de organisatie.

Menselijke maat
Deze conferentie is onderdeel van een drieluik. Eerder waren er bijeenkomsten over ‘de menselijke maat in de professional’ en ‘de menselijke maat in de organisatie’. De drieluik werd gedragen door de werkgroep Beroep en Ethiek, waarin professionals vanuit de wereld van zorg en welzijn reflecteren ontwikkelingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor hun vak.
Anita van Steyn: “Er is sprake van ‘protocollering’, versterking van het marktdenken, toenemende verharding en individualisering. Men verwacht dat mensen steeds meer in staat zijn zelf dingen op te pakken. Op deze studiedag stellen we de vraag naar de menselijke maat. We zoeken naar wegen om zowel de cliënt als de hulpverlener tot hun recht te laten komen.”

Rol van de Kerk
Kerkelijke betrokkenheid bij deze vragen is vanzelfsprekend. Anita van Steyn: “Vanuit het geloof koesteren we het ideaal dat ieder een goede plek in onze samenleving verdient. Als Kerk staan we midden in de samenleving en kunnen we samenwerken met organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare mensen.”
“De afgelopen jaren is men er te veel van uitgegaan dat ieder mens mondig is en voor zichzelf op kan komen,” vertelt ze. “We merken dat dit niet het geval is. Grote groepen mensen zijn niet mondig. Hulpverleners moeten naar hen op zoek. Ook als Kerk proberen we er te zijn voor kwetsbaren. Zo ontdekken we dat pastorale beroepskrachten en professionals uit de welzijnswereld bondgenoten van elkaar zijn.”

Meer informatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Beroep en Ethiek in samenwerking met de Academie voor Sociale Studies Breda van Avans Hogeschool. De studiemiddag vindt plaats donderdag 21 februari van 13.00 u. tot 17.00 u. in Collegezaal van Avans Hogeschool, Lovensdijksstraat 63, 4818 AJ Breda. De cultuurpsycholoog Jos van der Lans verzorgt de inleiding onder de titel: “Achter de voordeur…er op af!!”. Wim van Dalen, werkzaam bij de GGZ te Breda en Hayati Akdag, politiek econoom en docent aan de Academie voor Sociale Studies te Breda zullen hierop reageren. Voor meer informatie: avsteyn@bisdombreda.nl

Andere berichten