‘Meld seksueel misbruik’: Bisdomleiding en pastorale beroepskrachten spreken over Hulp en Recht

22 maart 2010

Het onderwerp seksueel misbruik houdt velen binnen en buiten de Kerk terecht bezig. Bisschop Van den Hende nodigde priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers daarom met nadruk uit voor een extra ‘bijeenkomst in het bisschopshuis’ op maandagavond 22 maart. Vanwege de grotere opkomst vond de bijeenkomst deze keer plaats bij de H. Michaelkerk in Breda-Oost.

Naar aanleiding van seksueel misbruik in vroegere katholieke vormings- en opleidingsinstituten spraken bisschop Van den Hende en vicaris-generaal Schoenmakers op deze avond over de procedure van Hulp en Recht met de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die werkzaam zijn in parochies en instellingen binnen het bisdom van Breda. Hulp en Recht is de landelijke instelling om seksueel misbruik te melden.

Onderzoek van meldingen
De bisdomleiding van het bisdom van Breda benadrukt met deze bijeenkomst voor medewerk(st)ers in het pastoraat het belang van de instelling Hulp en Recht. De speciale avond voor de pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda was bedoeld om nog meer gerichte informatie te geven over Hulp en Recht.

De procedure van Hulp en Recht beoogt de klachten over seksueel misbruik door personen die werkzaam zijn in de Katholieke Kerk op zorgvuldige en uniforme wijze en conform het kerkelijk recht te onderzoeken (preambule bij de procedure). Het onderzoek van Hulp en Recht komt niet in de plaats van een procedure in het kader van het strafrecht.

Bisschop Van den Hende: “In zijn brief aan de katholieken van Ierland benadrukt de paus in paragraaf 4 dat het vermijden van wettelijke strafmaatregelen en het niet beschermen van de waardigheid van iedere persoon een verkeerde tendens is waar het gaat om het optreden tegen seksueel misbruik in de Kerk.”

‘Het grote kwaad van het misbruik’
“Paus Benedictus XVI pleit ervoor in zijn pastorale brief aan de katholieken van Ierland dat het grote kwaad van misbruik wordt beantwoord met daadkracht die gekenmerkt wordt door eerlijkheid en transparantie. Ten behoeve daarvan is het belangrijk dat slachtoffers in Nederland zich melden bij Hulp en Recht, dat zij hun verhaal kunnen doen en gehoord worden,” aldus de bisschop van Breda.

Nederlandse bisschoppenconferentie en KNR
De Nederlandse bisschoppenconferentie en de conferentie van hogere oversten van religieuze ordes en congregaties (KNR) hebben vanuit onderscheiden verantwoordelijkheden in 1995 in gezamenlijkheid Hulp en Recht opgericht.

Op 9 maart 2010 maakten de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR gezamenlijk bekend oud-minister Deetman te hebben gevraagd om een onderzoek voor te bereiden naar seksueel misbruik in vroegere katholieke vormings- en opleidingsinstituten.

Externe link: www.hulpenrecht.nl

Andere berichten