Meezingdag Immanuël Parochie

29 januari 2007

In de rooms-katholieke Bartholomeus kerk in Zevenbergen werd op zondag 28 januari de eerste ‘De-Mee-Zing-Immanuël’ georganiseerd. Ruim tweehonderd leden van tien koren uit de Immanuël Parochie zongen mee.

Alle parochianen werden uitgenodigd om te komen meezingen. Tussen de liederen door werden verbindende teksten uitgesproken door de voorgangers van de parochie. De muzikale bijeenkomst is voorbereid door het vorig jaar opgerichte comité De-Mee-Zing-Immanuël. Dat hoopt dat het evenement een positieve bijdrage levert aan de vitalisering van het koorleven in het bisdom Breda.

Dit jaar worden in het bisdom Breda nieuwe parochiële samenwerkingsverbanden gevormd. Huidige parochies zullen opgaan in grotere verbanden. Jan Schuurmans, verantwoordelijke voor kerkmuziek bij het bisdom Breda, vindt dat het initiatief in Zevenbergen een goed voorbeeld kan zijn: “Door een activiteit als deze kunnen de koren in een nieuw samenwerkingsverband een hechtere binding met elkaar krijgen.” Zijn advies: “Organiseer activiteiten in de parochies, ga leuke dingen doen en laat de initiatieven uit de koren zelf komen.”

Van oudsher zijn in het bisdom ‘koorkringen’ actief vanuit de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV). Binnen verschillende nieuwe samenwerkingsverbanden die gevormd zullen worden, zal een actieve koorkring goed functioneren. “Waar dat niet het geval is kan een initiatief als dat in Zevenbergen een goede aanvulling zijn,” vindt Schuurmans.

Meer informatie over kerk en muziek: jschuurmans@bisdombreda.nl.

Andere berichten