Medewerksters van God ten bate van de mensen: 750 jaar Begijnhof Breda

22 maart 2017

De kerkelijke stichting Het Begijnhof vierde op 22 maart het 750-jarig jubileum van het Begijnhof te Breda met een pontificale eucharistieviering. Deze werd gehouden in de Sint-Catharinakapel van het Begijnhof. Bisschop Liesen was hoofdcelebrant in de viering. Hij ging in zijn homilie in op de binnenkant van het leven van de begijnen.

Toewijding
De begijnen hebben vorm gegeven aan het verbond dat God met de mensen sloot. Deze vrouwen  deden dat in navolging van Christus. Ze wijdden zich volledig aan God toe. Ze leefden in gemeenschap met de tijdelijke geloften van gehoorzaamheid en zuiverheid. Op het bidprentje van de laatste begijn, juffrouw Frijters lezen we: “Juffrouw Frijters, medewerkster van God ten bate van de mensen.”

De begijnen doen een appèl op de Kerk van onze tijd om ook vorm te geven aan het nieuwe verbond van God met de mensen. De Kerk in Nederland maakt tijden van krimp door, maar het is volgens bisschop Liesen niet goed om zich daarop blind te staren: “Doe wat je kunt. Zet de stap naar de ander toe. Juffrouw Frijters stapte op haar fiets en ging naar de mensen toe. Wat weerhoudt ons om dit ook te doen?”

De oud-bisschop van Breda, mgr. Van den Hende, concelebreerde in de eucharistieviering, evenals plebaan Steven de Koning. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgische gezangen. Onder de aanwezigen bevonden zich zuster Maria Magdalena van Bussel, priorin van Sint Catharinadal te Oosterhout, generaal-majoor Geerts, commandant van de Nederlandse Defensie Academie/Koninklijke Militaire Academie, en bewoonsters van het Begijnhof, vertegenwoordigers van het Begijnhof te Amsterdam en leden van het stichtingsbestuur.

(Foto: Ramon Mangold)

Wat vieren we?
Op 22 maart 1267 schonk Hendrik V van Schoten, heer van Breda, gronden aan de begijnen voor de inrichting van een begijnhof met kerk en kerkhof. Dit markeerde het begin van de geschiedenis van de kerkelijke stichting het Begijnhof die momenteel nog steeds bestaat. Tot ver in de tweede helft van de twintigste eeuw leefde op het Bredase Begijnhof een gemeenschap van begijnen.

In de loop van 2017 vinden verschillende activiteiten plaats. Er is een wetenschappelijk congres over het begijnenwezen in heden en verleden, er verschijnt een boek over de geschiedenis van het Bredase Begijnhof en er zijn diverse concerten.

(Foto: www.begijnhofbreda.nl)

Andere berichten