Medewerkersbijeenkomst: organogram, bestuursbrochure én programmagids

23 oktober 2009

Op de eerste bijeenkomst van medewerkers van het bisdomkantoor en het bisdombestuur op 22 oktober 2009 werd kort gesproken over de opzet van de nieuwe bijeenkomsten. Daarna lichtte bisschop Van den Hende het organogram van de organisatie van het bisdomkantoor toe.

Het organogram van het bisdomkantoor werd getekend om de wijze waarop de organisatie is vormgegeven inzichtelijk te maken, onder meer voor mensen in parochies die het kantoor op de Veemarktstraat niet altijd van binnenuit of van dichtbij kennen.

Organogram
Bisschop Van den Hende lichtte toe hoe in het organogram de diocesane diensten zijn ondergebracht evenals de aansturing van de organisatie door de bisdomleiding en het bisdombestuur. In het organogram zijn ook diverse gremia opgenomen, onder meer het kapittel, de priesterraad, de bisdomraad en benoemingscommissie, en de diocesane pastorale raad.

In het organogram wees de bisschop op een verandering die over enige tijd in werking treedt. De coördinator diocesane diensten, drs. Th. van Geffen, is een promotieonderzoek gestart aan de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) op het terrein van de filosofie. Hij combineert de studie met het werk op het bisdom. Binnen de bisdomorganisatie zal hij een andere taak krijgen.

Gedelegeerde categoriaal pastoraat
De nieuwe functie die drs. Van Geffen in deeltijd naast zijn studie zal gaan vervullen is die van bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat. Dit is een nieuwe functie. Al geruime tijd bereiken het bisdom vragen vanuit het categoriaal pastoraat om meer gestructureerd en permanent contact met het bisdom. Heel concreet klonk deze vraag op de VPV-dagen van 2008, waaraan jaarlijks alle pastorale beroepskrachten deelnemen, waaronder de beroepskrachten die werkzaam zijn in de instellingen (waaronder ziekenhuizen en verpleeghuizen).

In het licht van het geloof en de sociale leer van de Kerk is van belang dat er aandacht is voor het eigene van de geestelijke verzorging vanuit de Kerk en de Bijbelse visie op menselijke waardigheid en menselijk leven.

Benoemingen pastoraal personeel
Met de nieuwe taak van drs. Th. van Geffen, komt het takenpakket rond benoemingen van pastoraal personeel vacant. Het bisdom hoopt over enige tijd mededeling te doen van de persoon die deze taak zal gaan vervullen.

Bestuursbrochure
Het organogram wordt gepubliceerd in de bestuursbrochure 2009 die eind november verschijnt. De bestuursbrochure verschijnt dit jaar voor de tweede maal. Vorig jaar was de eerste keer dat hij uitkwam, bij gelegenheid van één jaar bisschop Van den Hende op 31 oktober 2008. In de brochure blikte het bisdombestuur terug op het voorbije jaar en werd kort vooruitgekeken.

Vanwege de positieve reacties die op de brochure werden ontvangen, onder meer in de diocesane pastorale raad (DPR), is besloten ook voor 2009 een bestuursbrochure uit te brengen. Hierin wordt naast de beleidsmatige informatie een financiële paragraaf opgenomen, waarin het bisdombestuur openheid van zaken geeft over de financiën van het bisdom. Ook is een overzicht van de activiteiten van de bisschop van het voorbije jaar opgenomen.

Programmagids
Ook zal in november een programmagids verschijnen voor parochies met het diocesane cursusaanbod. Voor het eerst zijn dit jaar de diverse cursussen die door de medewerkers van de pastorale dienstverlening en de zakelijke dienstverlening worden aangeboden, bijeengebracht in een praktische gids voor parochies. Diverse medewerkers van het bisdomkantoor hebben hiervoor de input gegeven.

Pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders krijgen zowel de bestuursbrochure als de programmagids toegestuurd. Zij ontvangen de publicaties tegelijkertijd met het bisdommagazine 2009-4. Dit heeft als thema ‘geloof en onderwijs’. Het bisdommagazine en de programmagids met cursusaanbod sluiten daarmee goed op elkaar aan.

Andere berichten