Martinustentoonstelling in Princenhage (Open Monumentendag)

13 september 2011

De parochiekern St. Martinus te Breda/Princenhage bestaat dit jaar 750 jaar (sinds 1 januari 2007 als parochiekern binnen de Nazarethparochie in Breda-West). Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de parochiekern een aantal activiteiten. Speciaal rond Open Monumentendag werd een tentoonstelling georganiseerd rond haar patroonheilige Sint Martinus van Tours.

Onvermoeibaar geloofsverkondiger
Sint Martinus was in de vierde eeuw een onvermoeibaar geloofsverkondiger, een kloosterstichter en, in het spoor van zijn leermeester de H. Hilarius van Poitiers, een voorvechter van het geloof in de Drie-Ene God zoals dat door het concilie van Nicea (325) geformuleerd is. Hij geniet voornamelijk bekendheid als de heilige die bij de poorten van Amiens zijn Romeinse soldatenmantel deelde met een arme bedelaar in wie hij Jezus Christus herkende. Juist dit motief werd uitgewerkt door de verschillende kunstenaars die zich door zijn levensverhaal lieten inspireren. “Voor mij vormde Martinus de aanleiding om na te denken over datgene wat mij heilig was,” vertelt Christianne Gassen, een kunstenares uit de Bredase nieuwbouwwijk De Haagse Beemden. “We moeten verder kijken dan ons eigen belang en dat deed Martinus.”

Jubileumprogramma
“Deze tentoonstelling past in ons jubileumprogramma,” vertelt Margit Kaspers die samen met de pastorale beroepskrachten en enkele parochianen deel uitmaakt van de tentoonstellingscommissie. “Binnen dit programma hebben we enkele tentoonstellingen georganiseerd, één over huwelijksfoto’s en één over de schatten van de Sint Martinuskerk. Ik denk hierbij aan het liturgisch vaatwerk, canonborden en kerkelijke gewaden. Dit is de derde in de rij. Later in het najaar komt er een tentoonstelling voor kinderen. 1100 leerlingen van de basisschool zullen dan uitdrukken wat voor hen heilig is.”

Martinustentoonstelling
“We hebben voor deze tentoonstelling zestig kunstenaars en andere mensen benaderd. We kregen ongeveer zestig werken binnen. Op 23 augustus hadden alle kunstenaars hun werk ingeleverd. Op een avond zijn ze met elkaar in gesprek gegaan. Ieder heeft zijn of haar werk gepresenteerd. Kunstenaars zijn vaak als suppoost aanwezig en lichten dan hun werk toe. Dit is zeer inspirerend.”

De tentoonstelling is op zondag 4 september geopend en loopt tot en met zondag 2 oktober. Ze is woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 u. tot 16.00 u. En op woensdagavond van 19.00 u. tot 21.00 u. te bezichtigen.

Buiten de tentoonstellingen organiseert de parochiekern op 20 september een symposium over de toekomst van de parochie. Hieraan zal bisschop Van den Hende deelnemen.

Van 23 tot en met 26 september vindt een pelgrimsreis naar Tours plaats.

Op 13 november 2011 sluit het jubileumjaar met een pontificale eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant.

 

Andere berichten