Markiezaat viert eerste Maria vesperviering

5 december 2008

In de advent vinden in de drie dekenaten van het bisdom van Breda Maria vespervieringen plaats. De vespervieringen zijn een eerste stap op weg naar de bedevaart naar Lourdes van het bisdom in mei 2009. Op woensdag 3 december celebreerde bisschop Van den Hende de eerste vesperviering.

De viering vond plaats in de H. Moeder Godskerk te Roosendaal. Het Franciscuskoor, voortgekomen uit de geloofsgemeenschap St. Franciscus in Roosendaal, verzorgde de gezangen. Ongeveer 100 aanwezigen woonden de viering bij.

Gebed
Bisschop Van den Hende legde in zijn homilie een band met de kerkelijke traditie. “Het is gebruikelijk om in de Kerk dagelijks het ochtend- en het avondgebed te bidden. Zo brengen we van het ochtendgloren tot het avondrood hulde aan Zijn Naam. In het getijdengebed bidden we de Psalmen, Gods eigen woord. We geven Hem zo Zijn Woord terug.”

Een scheppend Woord
De bisschop verbond deze biddende houding met die van Maria. “Toen de engel haar vroeg moeder van de Heer te worden, antwoordde zij: ‘Mij geschiede naar Uw woord.’ Het Woord van God is een scheppend Woord, het Woord van het begin. Toen Maria haar antwoord gaf, stelde zij zich open voor het Woord van God.”

Het Woord van God
“Ook in Lourdes komen we biddend samen rond het Woord van God. Op de bedevaart stellen we het Woord van God centraal in ons leven. Naar het voorbeeld van Maria openen we ons voor het Woord van God. Zo is de vesperviering van vanavond de eerste stap op weg naar Lourdes.”

De volgende vespervieringen zijn op zondag 7 december om 16.00 u. in de H. Maria Magdalenakerk te Goes, om 19.30 u. in de St. Willibrordusbasiliek te Hulst en op woensdag 10 decmeber om 19.30 in de Mariakerk te Breda.
 

Andere berichten