Maria van Fatima en het Bisdom Breda

25 april 2017

De Nederlandse bisschoppen wijden op 13 mei 2017, gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima, hun bisdommen toe aan het Onbevlekt hart van Maria. Aanleiding voor de toewijding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria, honderd jaar geleden, in Fatima te Portugal. De toewijding van de Nederlandse bisdommen gebeurt in een vesperviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van Maastricht (15.00 uur).

Als de Nederlandse bisschoppen in Maastricht de bisdommen aan de moeder van de Heer toewijden, vertrouwen zij daarmee de bisdommen toe aan het gebed van Maria. Maria bewaart onze zorgen en noden in haar hart en brengt alles bij Christus en de Vader.

Bisdom Breda
In het Bisdom Breda bestaat een devotie voor Onze Lieve Vrouw van Fatima. De verering concentreert zich op twee plaatsen: Sprundel en Moerdijk. In Sprundel dagtekent de verering kort na de Tweede Wereldoorlog. Pastoor Maertens bestemde het aanwezige kerkhof tot processiepark. Om het kerkhof heen plaatste hij vijftien kruisjes. Tussen de pastorietuin en het kerkhof liet hij een bakstenen monument plaatsen met daarop een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Hij deed dit, omdat Sprundel tijdens de Tweede Wereldoorlog gespaard is gebleven. Het park is op 25 april 1948 ingezegend.

Een kleine tiental jaren daarna maakte in 1956, op initiatief van bisschop Baeten, een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima een rondtocht door het Bredase bisdom. De tocht eindigde op 23 juli 1957 in Moerdijk. Daar kreeg het beeld een plaats in de nieuwe parochiekerk. Van 29 september 1960 tot 12 oktober 1960 maakte ditzelfde beeld een tweede rondtocht door het bisdom. Het bisdom gaf hiermee gehoor aan een oproep van de bisschop van Leiria, waarin Fatima is gelegen.

In het bisdom waren in Breda en Roosendaal kerken toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. Beide zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken.

Maria van Fatima
Maria verscheen in de periode van 13 mei tot en met 13 oktober 1917 zes keer aan Francisco Marto (1908-1919), zijn zus Jacinta (1910-1920) en hun nicht Lucia dos Santos (1907-2005). De verschijningen vonden steeds op de dertiende van de maand plaats in het Portugese dorp Fatima. Maria openbaarde aan de kinderen drie geheimen met een profetisch karakter. Eén geheim heeft betrekking op de aanslag op de heilige paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981. Bij de verschijning op 13 juli voorspelde Maria het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

In 1930 erkende de bisschop van Leiria het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen. Geleidelijk aan kwamen er bedevaarten naar Fatima op gang. In 1944 verrees de huidige basiliek.

Toewijdingen
Op 31 oktober 1942 wijdde paus Pius XII de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Paus Franciscus vernieuwde deze toewijding op 13 oktober 2013, toen ook hij de wereld toewijdde aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Het Bisdom Breda werd tweemaal eerder toegewijd aan Maria. Na de oproep hiertoe in 1960 van de bisschop van Leira aan alle bisschoppen van heel de wereld, wijdde mgr. Baeten het bisdom toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Op 1 januari 2009 vond nogmaals een toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria plaats, toen mgr. Van den Hende de toewijding vernieuwde.

Heiligverklaring
Op 13 mei 2000 verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II Francesco Marto en zijn zus Jacinta Marto zalig. Paus Franciscus bezoekt Fatima vanwege het jubileum van de verschijningen op 12 en 13 mei 2017. Tijdens dit bezoek zal hij Francesco en Jacinta Marto heiligverklaren. Zij zijn hiermee de jongste heilige niet-martelaren binnen de Kerk.

Andere berichten