Maria-ommegang Bergen op Zoom keert even terug naar de oorsprong

14 mei 2020

Op 28 juni 2020 zou de jaarlijkse Maria-Ommegang door Bergen op Zoom trekken. Helaas gaat dat dit jaar, zoals veel andere activiteiten niet door in de gebruikelijke vorm. Toch voorziet de Stichting Lievevrouwegilde die de Ommegang organiseert in een alternatief. Vanaf zondag 3 mei beeldt men in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom een tafereel van de Maria-Ommegang uit.

Pastoor Paul Verbeek vertelt hierover. “De kern van de Maria-Ommegang bestaat uit de uitbeelding van de zeven vreugden van Maria. Nu stellen we in de kerk etalagepoppen op die één van deze vreugden voorstellen. Deze poppen dragen ook de kostuums die tijdens de Ommegang gebruikt worden. Elke zondag komt er een ander moment aan bod. De Gertrudiskerk is dan van 13.30 uur tot 14.30 uur geopend. De gelovigen komen binnen via de Kerkstraat en verlaten het gebouw aan de Zuivelstraat. Ze krijgen de gelegenheid te bidden en een kaarsje op te steken.”

Hoogtepunt van de Ommegang
Het hoogtepunt van de Maria-Ommegang blijft 28 juni. “We weten niet hoe alles precies zal verlopen,” vertelt pastoor Verbeek. “We hopen om 14.00 uur In de Gertrudiskerk de eucharistie te vieren. Om 15.00 uur zal het beeld de kerk rondgaan. De klokken van de kerk zullen luiden zodat we sfeer van de Maria-Ommegang ervaren. We zijn in gesprek met Zuid-West TV om deze plechtigheid uit te zenden.”

“De eerste Maria-Ommegangen van 1943 en 1944 vonden niet in de open lucht plaats maar in de kerk van de Heilige Maagd aan de Bergse Markt.”

Pastoor Verbeek wijst erop dat de Maria-Ommegang ook zo begonnen is. “Op 15 augustus 1942 beloofde kapelaan Ooijens aan Maria dat, als Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog voor ernstige rampen gespaard zou blijven, de stad ter hare ere jaarlijks een ommegang zou houden. De eerste Maria-Ommegangen van 1943 en 1944 vonden niet in de open lucht plaats maar in de kerk van de Heilige Maagd aan de Bergse Markt.”

Zeven vreugden van Maria
De devotie van de zeven vreugde van Maria vindt haar oorsprong in de late Middeleeuwen toen men in de christelijke spiritualiteit aandacht kreeg voor het innerlijk leven van Jezus Christus en zijn moeder. De zeven vreugden zijn:

1) De Boodschap van de Engel aan Maria
2) Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
3) De geboorte van Jezus Christus
4) De aanbidding door de wijzen
5) De terugvinding van Jezus in de tempel
6) De verrijzenis van Jezus Christus
7) De Tenhemelopneming van Maria

Pastoor Paul Verbeek: “De kern van de Maria-Ommegang bestaat uit de uitbeelding van de zeven vreugden van Maria. Nu stellen we in de kerk etalagepoppen op die één van deze vreugden voorstellen.”

Andere berichten