Maria in liederen, Maria in de Bijbel: catecheses bisdombedevaart (2)

26 mei 2009

Naast de catechese van bisschop Van den Hende op zaterdag 23 mei werden op maandag 25 en dinsdag 26 mei tweemaal catecheses verzorgd door pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda. Drie catecheses werden elk tweemaal gegeven. Beide sessies werden goed bezocht met in totaal, verspreid over de catecheses, telkens 125 à 150 deelnemers.

Han Akkermans en Liesbeth Verkade verzorgden een catechese over Maria in liederen en gezangen. Ineke Leemput en René de Weerd verzorgden een catechese over Maria in de Bijbel en gebeden.

Ave Maria
De catechese over Maria in liederen en gezangen ging onder meer in op het Ave Maria. Ave Maria betekent ‘Verheug u, begenadigde’. Het is wat de engel Gabriël bij wijze van groet tegen Maria zegt als hij haar aankondigt dat ze de moeder van de Heer zal worden. Na een korte toelichting op het lied en de tekst zongen de deelnemers gezamenlijk het ‘Ave Maria’ (GVL 839).

Magnificat
Ook het ‘Magnificat’ kwam aan bod. Han Akkermans: “Dit heeft elke dag een plaats in de liturgie, namelijk in het avondgebed, de vespers. Het is een tekst niet over, maar van Maria. Het is niet zozeer een individueel gebed van Maria, maar het gebed van de Kerk. Het is een bijbelse tekst, waarin teksten uit het Oude Testament doorklinken. Met het lied schaart Maria zich in een lange rij van vrouwen in de Bijbel die een lied zingen.” Beide inleiders wisselden elkaar af met korte toelichtingen op de liederen en teksten, telkens gevolgd door samenzang.

Verwantschap
In de catechese over Maria in de Bijbel en gebeden passeerden meerdere bijbelse passages de revue, zoals de bruiloft te Kana, waar Jezus Maria ‘vrouw’ noemt. Wanneer Jezus zijn openbare leven begint, veranderen relaties, en in het bijzonder ook de relatie tot zijn moeder. Wie zijn de verwanten van Jezus? Jezus geeft aan dat er geen bloedverwantschap meer is, maar verwantschap in de Geest: hij die de wil van mijn Vader doet, is mijn broer, zuster en moeder.

‘Doe wat Hij u zeggen zal’
Ineke Leemput: “Bij de bruiloft te Kana zegt Maria tegen de dienaren: doe wat Hij u zeggen zal. Hier spoort Maria de mensen om haar heen aan dat te doen wat zij zelf heel haar leven zal doen: de weg van de Heer gaan in alle dienstbaarheid, Hem achterna, tot onder het kruis. Zonder enig voorbehoud zijn alle ogen op Hem gericht.”
Uiteindelijk wordt Maria de moeder van de Kerk. Om kinderen van God te worden, moeten we kinderen van Maria worden. Kind zijn van Maria, kind zijn van de Kerk is, zoals blijkt uit het verhaal van Kana: doen wat Jezus ons zeggen zal.

 

 

Andere berichten