Maria in beelden en iconen: catecheses bisdombedevaart (1)

26 mei 2009

Naast de catechese van bisschop Van den Hende op zaterdag 23 mei werden op maandag 25 en dinsdag 26 mei tweemaal catecheses verzorgd door pastorale beroepskrachten van het bisdom van Breda. Drie catecheses werden elk tweemaal gegeven. Beide sessies werden goed bezocht met in totaal, verspreid over de catecheses, telkens 125 à 150 deelnemers.

Rud Smit en Paul Verbeek verzorgden een catechese over geloofsmysteries aan de hand van iconen over Maria.

Biddende Maria
In de catechese over de iconen beet Rud Smit de spits af met een kernachtige inleiding over Maria in beelden. In Lourdes staat Maria afgebeeld met biddende handen en zonder haar zoon. Rud Smit: “Haar ogen kijken recht vooruit. Maria kijkt de mensen niet aan, maar ze kijkt naar ‘binnen’. Ze is in gesprek met haar eigen geloof. De Maria van Lourdes is een biddende Maria. Gebed is ook wat ze van Bernadette vroeg.”

Maria en haar zoon
Meestal wordt Maria afgebeeld met haar zoon. Zoals in Rocamadour, de plaats waar de buspelgrims op de weg terug naar huis een tussenstop maken. De Maria van Rocamadour was de eerste afbeelding in het boekje dat de deelnemers bij de catechese kregen uitgereikt. Rud Smit: “Maria is er afgebeeld als stoel waarop ze het Woord van God presenteert aan de wereld.” Ook kennen we de beelden van Maria met haar stervende zoon. “In de liefde van Maria en het kind, mogen we de liefde van God zien,” aldus Rud Smit.

Maria op iconen
Paul Verbeek nam het tweede deel van de catechese voor zijn rekening en behandelde diverse Maria iconen. De eerste icoon die aan bod kwam was de icoon van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand. “Deze icoon is passend als inleiding bij deze catechese hier op het heiligdom. Immers duizenden pelgrims van heel de wereld zoeken steun en kracht bij Maria, die in de grot van Massabielle verscheen aan Bernadette Soubirous,” aldus Paul Verbeek.

Het ‘ja’ van Maria
Daarna behandelde hij verschillende iconen met belangrijke momenten uit het leven van Maria. De eerste, nauw verwant aan het thema van de bisdombedevaart, was de icoon van Maria Boodschap. Paul Verbeek: “Christenen geloven dat het nieuwe verbond van God begint vanaf de aankondiging van de engel aan Maria dat ze Jezus ter wereld zal brengen. Maria zegt: “Mij geschiede naar uw woord’. Ze zegt ja tegen de boodschap van de engel, tegen haar roeping, tegen het leven, tegen de verschijning van de engel. Het feest van Maria Boodschap nodigt uit om stil te staan bij onze roeping, ónze levensopdracht.”

Het Woord is vlees geworden
Ook de icoon van Kerstmis werd geduid. Met name wees Paul Verbeek op de centrale figuur van Maria op deze icoon. “In tegenstelling tot het Westen staat hier één figuur centraal: de Moeder Gods. De nadruk ligt op degene die Christus ter wereld mag brengen. De icoon maakt ons deelgenoot van de menswording van God in Jezus dankzij de Godbarende Maria, ‘Theotokos’ genoemd in het Oosten. De hemel en de aarde raken elkaar. En is dat niet het bijzondere ook aan Lourdes, een plaats waar hemel en aarde elkaar raken? Het Woord is vlees geworden en het woont onder ons,” aldus Paul Verbeek.

Andere berichten