Maria centraal op Adventcollege voor jongeren

13 november 2012

Vrijdag 9 november arriveerden elf jongeren uit het bisdom van Breda in de St. Paulusabdij te Oosterhout. Zij volgden het Adventscollege dat van 9 tot en met 11 november daar plaatsvond.

Het ‘Adventscollege’
Diaken Egbert Bornhijm, stafmedewerker van het vicariaat Middelburg, en Nancy van de Zande, projectmedewerkster jongerenpastoraat van het bisdom van Breda, begeleidden het weekend. “Tijdens het jaarlijks ‘Adventscollege’ voor jongeren gaan we aan de slag met een onderwerp uit het rooms-katholiek geloof, “ vertelt Nancy. We praten met elkaar, we bidden en vieren met elkaar en zoeken naar mogelijkheden om het thema creatief te verbeelden. Ondertussen maken we kennis met de spiritualiteit van de gastvrije gemeenschap Chemin Neuf. Zij hebben de zorg voor de St. Paulusabdij.” Nancy geeft enkele voorbeelden van thema’s die in eerdere adventscolleges aan bod zijn gekomen. Ze noemt de Werken van Barmhartigheid en de Geloofsbelijdenis. “We proberen jongeren op een toegankelijke wijze in contact te brengen met het geloof,” zegt ze.

Maria
Dit jaar ging het over Maria. Zij is het eerste voorbeeld voor de gelovigen dat paus Benedictus XVI noemt in Porta fidei, de brief waarin hij het Jaar van het Geloof aankondigde: "Uit geloof nam Maria het woord van de engel aan en geloofde in de boodschap dat zij in de gehoorzaamheid van haar toewijding moeder zou worden van God (vgl. Luc. 1,38)" (Porta fidei, nr. 13).

Bisschop Liesen verzorgde tijdens het weekend twee inleidingen. Op vrijdag sprak hij over Maria in de Bijbel. Zijn lezing was een tweeluik. Het eerste deel ging over het geloof van een vrouw en het tweede over Maria als vrouw van het geloof. Hij schetste Maria als een vrouw met een groot Godsvertrouwen. Op zondag ging hij in op de relatie tussen Maria en de eucharistie. De vicekanselier van het bisdom, pastor Steven de Koning, leverde op zaterdag een bijdrage over de Mariaverering. Hij stond stil bij de leer van de Kerk over Maria. Hij wijdde ook aandacht aan de Mariaverschijningen en de weg die de Kerk gaat om tot erkenning te komen. Priesterstudent Jochem van Velthoven getuigde over de betekenis die Lourdes voor hem heeft.

Afwisseling van catechese, getuigenis en creativiteit
“Steeds was er ruimte voor creatieve verwerking. We hebben samen tientjes van de rozenkrans gemaakt en in klei trachten uit te drukken wie Maria voor ons is,” zegt Nancy van der Zande. “Deze afwisseling van catechese, getuigenis en creativiteit maakte het weekend bijzonder geslaagd. We hadden een veelzijdige groep, gespreid naar leeftijd en achtergrond. Dat het Adventscollege geslaagd is blijkt uit de respons van de jongeren. Ze willen meer van dergelijke weekenden,” aldus een tevreden Van der Zande.

Het Adventscollege is de ‘Summerschool’, die vorig jaar vanwege de Wereldjongerendagen in de Advent plaatsvond en nu opnieuw in het najaar werd georganiseerd. Hoewel het Adventscollege buiten de Advent werd georganiseerd, werd de naam gehandhaafd.

 

 

Andere berichten