Marc Lindeijer sj vicaris-generaal van het bisdom Breda

13 januari 2020

Met ingang van 1 april 2020 benoemt bisschop Liesen pater Marc Lindeijer sj tot vicaris-generaal van het bisdom Breda. Bisschop Liesen maakte deze benoeming bekend tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Breda op 10 januari 2020 op Centrum Bovendonk te Hoeven.

Parochievernieuwing
Bisschop Liesen heeft pater Lindeijer gevraagd de coördinatie rondom parochievernieuwing in het bisdom op zich te nemen. Pater Marc Lindeijer blijft voor 50% betrokken bij Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Mgr. Harry Lommers blijft als vicaris-generaal aan het bisdom Breda verbonden.

Curriculum
Marc Lindeijer is in 1966 geboren in Den Helder. Hij studeerde geschiedenis aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Hij trad in 1994 in bij de jezuïeten en ontving in 2002 de priesterwijding. Hij werkte van 2001 tot 2006 als archivaris van de Nederlandse provincie van de jezuïeten. In 2010 promoveerde hij in Nijmegen op een proefschrift over het (mislukte) proces ter heiligverklaring van pater Jan Roothaan. De Amsterdammer Roothaan was in de negentiende eeuw algemeen overste van de jezuīeten. Hij speelde een grote rol in de heropleving van de orde. Van 2009 tot 2016 werkte Lindeijer in de curie van de jezuīeten voor de zaken van de heiligen van de orde.

Sinds 2016 woont hij in Mechelen en is hij in dienst van het Genootschap van de Bollandisten in Brussel. Het Genootschap van de Bollandisten is een gerenommeerd onderzoekinstituut dat zich bezighoudt met de kritische studie van de heiligen, hun leven en hun cultus.

200 jaar Bovendonk
Op 1 februari 2017 benoemde bisschop Liesen pater Lindeijer tot spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Hij schreef samen met enkele andere auteurs het boek ‘Bovendonk: reisgids door een monument’ dat in 2018 verscheen bij gelegenheid van het 200 jarige bestaan van de priesteropleiding.

Boekpresentatie pater Lindeijer op Bovendonk. Foto: Johan Wouters

Andere berichten