Magazine over Titus Brandsma

22 april 2022

Paus Franciscus verklaart op zondag 15 mei 2022 Titus Brandsma heilig. De bisdommen ‘s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden geven bij deze gelegenheid samen met de Nederlandse karmelprovincie een magazine uit overleven en werk van Titus Brandsma.

Titus Brandsma is in 1881 geboren in Oegeklooster nabij Bolsward. Nadat hij het kleinseminarie bij de franciscanen had gevolgd koos hij voor de karmelieten. Hij trad op 17 september 1898 in bij de geschoeide karmelieten waar hij de kloosternaam Titus aannam. In 18998 legde hij de eeuwige professie af. In 1905 is hij tot priester gewijd. Na studies in de filosofie aan het Gregorianum in Rome doceerde hij filosofie, sociologie en kerkgeschiedenis aan het filosoficum van de karmelieten in Oss.

Titus Brandsma ontwikkelde een veelzijdige activiteit. Hij zette zich in voor het katholiek onderwijs, de Friese taal en later de katholieke journalistiek. Hij ontwikkelt een grote kennis van de mystiek. Bij de oprichting van de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 1923 wordt hij hoogleraar in de filosofie en geschiedenis van de mystiek. Hij bestudeert vooral de Nederlandse mystiek. Hij fotografeert oude handschriften met mystieke teksten. Deze verzameling ligt aan de basis van de bibliotheek van het naar hem genoemde Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Wanneer het nazisme opkomt, onderkent Titus Brandsma, net als zijn Friese streekgenoot mgr. Jan de Jong, de aartsbisschop van Utrecht, het gevaar van deze stroming. Hij verzet zich fel. Als voorzitter van de vereniging van katholieke journalisten reist hij in januari 1942 namens aartsbisschop De Jong langs directies en hoofdredacties van katholieke kranten en geeft hij aan dat ze geen Nazi- of NSB-propaganda in hun kolommen mogen opnemen. Deze reis wordt hem noodlottig. De Duitsers arresteren hem. Hij verblijft in de gevangenissen van Scheveningen en Amersfoort. Vervolgens transporteren de Duitsers hem naar het concentratiekamp Dachau waar hem op 26 juli 1942 een dodelijke injectie wordt toegediend. Paus Johannes Paulus II verklaart deze strijder voor de waarheid in 1985 zalig.

Het magazine biedt een rijke inkijk in het leven en de spiritualiteit van Titus Brandsma. De lezer vindt artikelen over het proces van de heiligverklaring, zijn inzet voor het katholiek onderwijs en de Friese zaak maar ook getuigenissen over Titus Brandsma en diverse teksten van zijn hand. Tevens is er een overzicht van bezienswaardige plaatsen in Nederland die aan Titus Brandsma gerelateerd zijn. Lezers die meer willen weten over Titus Brandsma, worden geholpen door een korte bibliografie en een overzicht van bronnen op internet.

Het blad is hieronder te downloaden, maar is ook in gedrukte vorm beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen vóór 9 mei een bestelling plaatsen bij het bisdom ‘s-Hertogenbosch via communicatie@bisdomdenbosch.nl. De prijs voor een magazine is 1 euro plus verzendkosten.

Andere berichten