Magazine over geloven in de parochie: regio Alphen-Gilze

12 december 2016

Het geloof leeft in de parochies van de regio Alphen-Gilze. Het nieuwe Bisdom Magazine, dat deze week verschijnt, staat geheel in het teken van deze parochies. “We sluiten aan bij het gewone leven,” vertelt pastoor Jos Demmers in het openingsinterview. “Daar willen we als Kerk de boodschap van Christus uitdragen en laten zien wat Hij ons heeft voorgeleefd: dat je er wil zijn voor de ander. Dat dragen we uit en zo maken we ons geloof in Christus zichtbaar.”

Het Bisdom Magazine wordt toegestuurd aan abonnees. Parochies in het bisdom Breda kunnen gratis extra exemplaren opvragen via magazine@bisdombreda.nl.

Er zijn twee uitdagingen voor de toekomst van de parochies in het gebied, vertelt de pastoor: het geloof doorgeven aan de jonge generaties en verdere groei naar praktische samenwerking tussen de zes parochies.

Er wordt gebouwd aan een nieuwe caritasinstelling voor de hele regio en er startte een nieuwe jongerengroep. Nieuwe initiatieven van het pastoraal team worden afgestemd in de gezamenlijke bestuurscommissie en worden opgezet voor het geheel van de zes parochies. Zo groeit de praktische samenwerking, maar altijd met respect voor de  kracht van de lokale parochiegemeenschappen.

Het pastoraal team is laagdrempelig aanwezig. Jos Demmers: “De boodschap die we brengen moet aansprekend zijn. We moeten niet gaan filosoferen, maar luisteren en ervoor openstaan als mensen een beroep op de Kerk doen. Of daarom de hartelijkheid van je persoon vooral belangrijk is? Ik denk het wel.”

2016-12-12-covermagazine_500pix

 

Andere berichten