Magazine bisdom over ‘Inspiratie van religieuzen’

3 september 2007

In het derde nummer van het Magazine van het bisdom Breda, dat eind vorige week is verzonden, staat de inspiratie van religieuzen in het bisdom centraal. Dit naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Diocesane Religieuzen Beraad, dat in 1966 werd opgericht.

Onverwoestbaar
“De wereld van de religieuzen is veranderd en hun aantallen zijn verminderd. Er wordt gepiekerd en gepuzzeld over hoe het verder moet én er wordt met veel vertrouwen naar de toekomst gekeken. Zoals broeder Daniël, de nieuwe abt van de abdij Maria Toevlucht in Zundert, in een interview in het blad zegt: ‘Het monnikenleven heeft iets onverwoestbaars. Ik weet niet of alle huidige vormen blijven bestaan, maar ik vermoed dat nieuwere generaties toch weer terug zullen gaan naar de authentieke bronnen. Het is aan ons om te zorgen dat deze niet opdrogen.’”

Verrijking
Vanouds spelen religieuzen een grote rol in het kerkelijk leven van het bisdom. Hun inzet voor onderwijs, ziekenzorg en maatschappelijk werk is onmiskenbaar. De contemplatieve kloosters verrijken het leven van velen. In interviews komt enerzijds de problematiek van de vergrijzing aan de orde, maar de redactie staat vooral stil bij de kansen en mogelijkheden van het religieuze leven in de huidige tijd. Ze laat zien hoe de spiritualiteit van religieuzen betekenisvol kan zijn voor gelovigen in het bisdom.

Extra nummers
Het Magazine van het bisdom Breda is een gratis uitgave. De bladen zijn daarom gratis op te halen op het kantoor van het bisdom aan de Veemarkstraat in Breda (en bij de dekenale centra) voor verdere verspreiding in de parochies, parochiekernen en geloofsgemeenschappen, en de kloosters in het bisdom.
Belangstellenden kunnen zich op het Magazine abonneren bij Monique van Delft
E mvdelft@bisdombreda.nl, T 076 5223444. Bij een (post)abonnement betaalt u administratie- en portokosten voor toezending van de nummers (€ 10,00 voor vier nummers).

Andere berichten