Magazine 2009-1: Kwaliteit van parochies

27 maart 2009

Op 27 en 28 maart valt het nieuwe nummer van het magazine van het bisdom Breda op de mat bij abonnees. Waar eerder parochiebesturen een exemplaar van het magazine van het bisdom ontvingen, ontvangen met ingang van de jaargang 2009 alle individuele parochiebestuurders het blad automatisch thuis.

Magazine: opmaat voor de diocesane werkochtend 2009
Het magazine 2009-1 heeft als thema ‘Kwaliteit van parochies’ en is de opmaat tot de diocesane werkochtend die op 9 mei 2009 plaatsvindt op Bovendonk in Hoeven. Het bisdombestuur nodigt parochiebesturen en degenen die betrokken zijn bij de samenwerking van parochies uit om – met dit magazine in de hand – naar de diocesane werkochtend te komen voor nader gesprek over kwaliteit en vitaliteit van parochies.

Werken aan samenwerking én kwaliteit
Parochies staan voor de uitdaging: het doorgeven van het geloof en de middelen die daarvoor nodig zijn. Om die uitdaging op te pakken, moeten er én stappen worden gezet naar meer samenwerking én worden gewerkt aan de kwaliteit van het lokale parochieleven.

Parochies kunnen extra exemplaren van het blad bestellen voor verdere verspreiding (E mvdelft@bisdombreda.nl). Een digitale versie van het magazine kunt u hier downloaden.

Download de pdf van:
Magazine 2009-1: Kwaliteit van parochies. Klik hier.
Magazine 2008-1: Samenwerking van parochies. Klik hier.

Zie ook het bericht op deze site: ‘Diocesane werkochtend 2009: Kwaliteit van parochies’. Klik hier.


 

Andere berichten