Maandelijkse jongerenviering op Zeeuwse bodem

15 maart 2012

Zondagmiddag 11 maart vond er in Zierikzee een jongerenviering plaats in de Heilige Willibrordusparochie bij deken Paul Verbeek. De maandelijkse jongerenvieringen startten naar aanloop van de Wereldjongerendagen in Madrid van 2011.

Op dit moment bestaat de groep deelnemers uit jongeren die zijn mee geweest naar Madrid, en jongeren die overwegen mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro in 2013. De jongerenvieringen zijn echter open voor iedere jongere uit het bisdom in de leeftijd van 12 tot 35 jaar.

Vasten
Tijdens het geloofsgesprek na de viering kwam Tessa Engelhard aan het woord. Zij is een van de jongeren die mee is geweest naar de wjd in Madrid, en studeert theologie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Ze vertelde over haar ervaringen met het Vasten. “Van moeten vasten in het voorbereidingstraject naar mijn doop toe, is het steeds meer een manier geworden om dichter tot God te komen,” aldus Tessa.

Na haar ervaringen vroeg ze de andere jongeren naar hun ervaringen met vasten. Hierdoor ontstond een mooi gesprek, waarin iedereen aan het woord kwam.

Stille Omgang
Na Tessa’s inleiding over vasten vertelde deken Paul Verbeek over de Stille Omgang, die in het weekend van 17 naar 18 maart plaatsvindt in Amsterdam. Hij nodigt iedereen uit om mee te gaan naar de Stille Omgang, een religieus meditatieve omgang door het historische centrum.

Het is een bijzondere ervaring om in stilte door een stad te lopen waarin op dat moment veel mensen uitgaan. Het is een stille getuigenis van je geloof. De aanwezige jongeren die al een keer meeliepen met de Stille Omgang raadden iedereen aan om deel te nemen als een “onvergetelijke ervaring”.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Jongerenvieringen in het kader van de wjd
Op Palmzondag 28 maart 2010 werd de eerste jongerenviering gehouden als voorbereiding op de wjd 2011 in Madrid. Daarna volgden maandelijkse vieringen, waarin bisschop Van den Hende celebrant was. Telkens was er na de viering een ontmoeting en geloofsgesprek, waaraan verschillende mensen hun medewerking verleenden, en een afsluitende broodmaaltijd. De afgelopen periode vormden de jongerenviering de constante in het wjd-natraject.

Op zondag 1 april 2012 zullen de jongeren uit Breda deelnemen aan de Palmzondagviering in het bisdom Rotterdam. Palmzondag wordt samen gevierd, omdat beide bisdommen samen een reis naar de wjd in Rio de Janeiro organiseren (2013). De jongerenviering op Palmzondag is daarmee de start van het voorbereidingstraject op weg naar weer een nieuwe wjd.

Data
De komende jongerenvieringen (telkens om 15.00 uur) zijn:

  • Zondag 1 april (Palmzondag) in Rotterdam
    (Afsluiting traject wjd 2011 Madrid, start traject wjd 2013 Rio de Janeiro)
  • Zondag 13 mei in Bergen op Zoom
  • Zondag 10 juni in Kwadendamme
  • Zondag 8 juli in Breda

Meer informatie
Voor meer informatie: projectmedewerker jongerenpastoraat Nancy van der Zande, T 076 5223444, E nvdzande@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten