Lopend Vuurtje van start

30 juni 2015

Kort na het begin van het nieuwe schooljaar, op zaterdag 3 oktober, nodigt het Bisdom Breda de vormelingen uit voor het Lopend Vuurtje, de jaarlijkse activiteit die speciaal voor hen georganiseerd wordt. De dag vindt plaats in Bergen op Zoom. De uitnodigingsbrief aan de vormelingen is verstuurd aan parochies. Speciaal dit jaar wordt een nieuwe poster verspreid naar parochies.

Vicaris Wiertz heeft de leiding over de werkgroep die deze dag voorbereidt. “De opzet van de dag is beproefd en grotendeels onaangetast gebleven.” Hij somt de verschillende elementen op: “De dag begint met een eucharistieviering waarin de bisschop de hoofdcelebrant is. De andere vormheren concelebreren. Daarna gaan de vormelingen aan de gang in workshops rond het thema ‘de kracht van de heilige Geest.’ Na de lunch kunnen ze deelnemen aan een ‘Meet & Greet’ meeting met de bisschop. De dag eindigt met een processie naar de H. Gertrudiskapel aan de Boulevard waar de bisschop de jongeren zal zegenen.”

“De eucharistieviering kent een nieuw element,” vertelt Vicaris Wiertz. “Het is de bedoeling dat de vormelingen met hun groep een eigen vlag ontwerpen. Bij de intredeprocessie van de eucharistieviering komen ze groepsgewijs binnen met hun vlag binnen. Deze vlag zal verder de hele dag als herkenningsteken fungeren. Binnen de werkgroep hebben we ook andere elementen herijkt. Zo is er dit keer sterk gelet op de inhoudelijke afstemming van de workshops. Voor de kinderen zijn er workshops over de gaven van de heilige Geest, de betekenis van de zalving, het gebed en Rock Solid. Voor de ouders organiseren we een werkwinkel rond hun eigen persoonlijk geloof. We gaan met hen in gesprek over de plaats waar ze zelf in Kerk en geloof staan. We hopen zo op een inspirerende dag,” aldus vicaris Wiertz.

De nieuwe poster die speciaal voor Lopend Vuurtje 2015 werd gemaakt.

 

Andere berichten