Lopend vuurtje: ‘Geest van God, kom in ons hart’

12 oktober 2017

Ongeveer 100 vormelingen en 30 ouders en begeleiders kwamen op zaterdag 7 oktober bij elkaar in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Bergen op Zoom voor de vormelingendag ‘Lopend vuurtje’. Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom, was één van de organisatoren.

“De dag begon met een eucharistieviering, waarin bisschop Liesen de hoofdcelebrant was,” vertelt ze. “De verschillende vormheren concelebreerden. Diocesaan jongerenwerkster Nina Mertens ondersteunde de liturgie met gezang.” Fredi Hagedoorn zelf vervulde de rol van commentator en lichtte zo de afzonderlijke delen van de eucharistieviering toe.

Het evangelie ging over de wijze en dwaze maagden die met olielampjes op de Bruidegom wachten (Matteüs 25, 1-13). Elke vormeling kreeg één olielampje. Fredi: “De bisschop nodigde in zijn homilie de vormelingen uit hun lampje brandend te houden door elke dag het lampje één minuut aan te steken, en alleen of samen met hun ouders tot God te bidden en het licht uit te dragen.”

Na de eucharistieviering volgden ouders en vormelingen een eigen programma. De jongeren speelden het ‘vlammenspel’. Zij moesten letters verzamelen, waarvoor ze kennisvragen beantwoordden over de bijbel en het geloof. Ze kregen ook letters na ontmoetingen met personen die door de Geest geraakt zijn, zoals een heilige of iemand die met een kloosterorde verbonden was. De letters vormden de bede: ‘Geest van God, kom in ons hart.’ “Dit is eigenlijk de centrale vraag van de dag,” aldus Fredi.

(Foto: Elma Bastianen-Luijks)

In de middag ontmoetten de vormelingen de bisschop. Hij beantwoordde verschillende vragen over zijn taak en zijn leven als bisschop. Daarna namen ze in twee teams deel aan een spelshow. De ouders volgden ondertussen in het wijkhuis workshops. “Een van de workshops ging bijvoorbeeld over het nieuwe Onze Vader,” zegt Fredi. Ook de ouders en begeleiders hadden een kort gesprek met de bisschop.

De dag werd besloten in de Lourdeskerk. Daar ontvingen de vormelingen persoonlijk de zegen van de bisschop of een van de vormheren. Ze namen hun lampje mee naar huis. “Ouders waardeerden dat er een commentator in de eucharistieviering was,” evalueert Fredi. “Ze vonden de workshops verdiepend. Als werkgroep Lopend vuurtje hebben we ook de indruk dat de kinderen van de dag genoten.”

  • Vicaris Wiel Wiertz en Ineke Leemput spraken met Leo Fijen over Lopend vuurtje. De uitzending van dit Geloofsgesprek is op zondag 5 november om 10.15 uur op NPO2.

(Foto’s: Elma Bastianen-Luijks)

 

Andere berichten