Lopend Vuurtje editie 2010

14 juni 2010

Op zondag 13 juni vond in het Gertrudiscollege in Roosendaal de editie 2010 van Lopend Vuurtje plaats, de diocesane dag voor vormelingen. Jongeren die dit jaar het vormsel ontvingen werden uitgenodigd voor een inspirerende dag rond het vormsel. De dag ging over het vormsel en de zeven gaven van de heilige geest en wat die voor hen kunnen betekenen.

Pastorale beroepskrachten uit parochies verleenden hun medewerking aan de dag, bij de werkwinkels en ook bij de afsluitende viering met bisschop Van den Hende. Deze vond om 16.00 uur plaats in de kerk van de Goede Herder in Roosendaal.

Een van hen was pastoraal werkster Annemiek Buijs, werkzaam in de parochies van de IPV Oudenbosch en daar vanuit het team contactpersoon voor het vormsel. In de viering ging ze in een catechetisch moment in op het vuur van de heilige Geest.

De parochies van de IPV Oudenbosch hadden dit jaar ongeveer 55 vormelingen. Annemiek Buijs: “In de voorbereiding gaan we sinds twee jaar met elkaar op weekend. Het zijn twee intensieve dagen, waarin we de kinderen middels een methode rondom God de Vader, Jezus en de heilige Geest voorbereiden op het sacrament. Het geeft ons vanuit het team de mogelijkheid om in deze dagen betrokken te zijn op de kinderen. Ik sta elke keer weer versteld op welke manier kinderen onbevangen kunnen vertellen wat ze bezighoudt en waar hun vragen liggen. Het laat mij zien dat de geest zeker in hun brandt. Hoewel ze het zelf niet altijd zo kunnen benoemen.”

De misdienaars die meehielpen in de viering van Lopend Vuurtje kwamen uit de regio Oudenbosch. Annemiek Buijs: “Ze ontvingen dit jaar zelf het vormsel. Beide misdienaars zijn al jaren betrokken bij de Kerk. Het is voor hun vanzelfsprekend. In de voorbereiding en ook tijdens Lopend Vuurtje deden ze actief mee en lieten ze zien dat ze zich bij de onderwerpen thuis voelen. In de pauze van Lopend Vuurtje speelde er een band. Toen ik later met een van de misdienaars naar de kerk liep, begon hij een Afrikaans lied over de heilige Geest te zingen. Zo uit zijn hoofd. Dat vond hij het leukste, zei hij, samen die liederen zingen tijdens het weekend.”
 

Andere berichten