Lopend Vuurtje 2015: Wat ben jij van plan te doen?

7 oktober 2015

De vele geloofsgesprekken die plaatsvonden hebben de diocesane vormelingendag Lopend Vuurtje op 3 oktober weer tot een succes gemaakt. Vicaris Wiel Wiertz coördineert de dag samen met de werkgroep Lopend Vuurtje. “De start van de dag was al een feestelijk gezicht,” vertelt hij. “In de verschillende parochies waren door de vormelingen vlaggen gemaakt die aan het begin van de processie bij aanvang van de eucharistieviering werden binnen gedragen.”

(Foto: J. Wouters)

Daarna volgden onder de prachtige zang van Inspire(d) alle vormelingen, begeleiders en ouders, misdienaars en priesters. Nina Mertens, projectmedewerkster voor het jongerenpastoraat in het bisdom, maakte de dag voor het eerst mee. “De intocht bij de mis, met vlaggen vanuit de aanwezige parochies, gaf een feestelijk beeld. Dat past natuurlijk ook bij een eucharistieviering. Het intredelied werd goed opgepakt en meegezongen door de aanwezige vormelingen en ook vele ouders en begeleiders zongen enthousiast mee.”

Vicaris Paul Verbeek was hoofdcelebrant in de viering en verzorgde de homilie. In het rode kazuifel, de kleur van de heilige Geest, preekte hij over de leerlingen die in vuur en vlam raakten door Jezus Christus. Hij sprak de hoop uit dat de vormelingen door Lopend Vuurtje nog meer in vuur en vlam voor Jezus zouden raken.

(Foto: J. Wouters)

Nina Mertens: “Vicaris Paul Verbeek had een heldere preek, werkelijk op het niveau van de tieners. Hij legde een mooie link tussen het leven van Franciscus en dat van de vormelingen. Hij vertelde dat ook zij iets goeds kunnen doen, net als de heilige Franciscus, waardoor ze zelfs nog eeuwen later herinnerd zullen worden.” Wiel Wiertz: “De vormelingen mogen zich door Jezus laten raken, zoals ooit de heilige Franciscus door Hem geraakt werd, waardoor heel zijn leven anders verliep dan gedacht. Franciscus liet de armoede en de nederigheid het allerbelangrijkste in zijn leven zijn, hij diende in plaats van zich te laten bedienen. Velen volgden hem en tot op de dag van vandaag kennen we hem als een van de grote heiligen in onze Kerk.”

De preek eindigde met de vraag: Wat zullen de mensen zich van jou herinneren later? Wat doe jij? Wat ben jij van plan te doen? Het zette menigeen aan tot nadenken.

(Foto: J. Wouters)

Na de viering volgden de werkwinkels voor vormelingen en begeleiders en ouders. In de werkwinkel voor de ouders ‘Geloven met je kind’ stond de heilige Clara van Assisi centraal, de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus. Pastoraal werkster Pauline Vermeulen verzorgde deze werkwinkel. “We leven in een hectische tijd, waarbij ons werk en school, onze hobby’s veel en continu aandacht van ons vragen,” vertelt zij. “Via de telefoon of tablet zijn we altijd bereikbaar. Invloeden van buitenaf dringen ons huis binnen. Als ik ouders spreek dan hebben zij het vaak over drie vuistregels: rust, regelmaat en reinheid. In het geloofsgesprek tijdens de werkwinkel gingen we in op de vragen: Hoe geef je invulling aan rust in je huis? Wat leef je voor aan je kinderen? Op welke manier speelt je geloof daarin een rol?”

“Clara leeft ons voor dat de plek waar wij wonen en samenleven in liefde, heilige grond is. Op deze heilige grond kunnen wij op adem komen om onze relatie met God, met onszelf en onze huisgenoten te versterken,” vertelt Pauline. “Het gesprek ging voornamelijk over het stellen van grenzen aan het gebruik van de telefoon en het internet. En dat kinderen dikwijls ook hun ouders corrigeren als het gaat om onverdeelde aandacht. Bij de maaltijd en ook daarna werd er nog nagepraat over dit gesprek. Het is een onderwerp dat leeft in de gezinnen van deze tijd,” merkte Pauline.

(Foto: J. Wouters)

Na de middagmaaltijd stond er voor de vormelingen een ‘meet en greet’ met vicaris Wiertz op het programma. De vormelingen durfden veel en onbevangen vragen te stellen, en de vicaris gaf hier open antwoord op, waarbij hij aansloot bij hun belevingswereld. De vormelingen luisterden aandachtig. De ouders en begeleiders hadden ondertussen eenzelfde soort ontmoeting met de rector van het Juvenaat, Geert Derkse. Hij vertelde zeer inspirerend over het gelovige fundament onder zijn leven.

Na een tweede ronde werkwinkels gingen de deelnemers onder aanvoering van de heilige Gertrudis, die een vaste bezoekster geworden is van Lopend Vuurtje, naar de Gertrudiskapel voor de persoonlijke zegen door de vicarissen.

(Foto: J. Wouters)

Nina Mertens, die samen met diaken Jochem van Velthoven het lied inzette aan het einde van de dag, spreekt over de enthousiaste afsluiting: “Er werd muziek gemaakt en gezongen met de vormelingen die de zegen van de vicaris hadden ontvangen. Het was erg leuk om hen allemaal te zien meedoen, zingend, klappend en menigeen zelfs dansend. Ook de ouders en begeleiders deden enthousiast mee. De vreugde van de heilige Geest was op dat moment heel voelbaar.”

Aan deze editie van Lopend Vuurtje namen 115 vormelingen deel en 55 ouders en begeleiders.

(Foto’s: J. Wouters)

 

Andere berichten