Lopend Vuurtje 2015 onder de aandacht bij vormselwerkgroepen

29 mei 2015

De vormelingendag Lopend Vuurtje is in april bij de vormselwerkgroepen onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde in beide vicariaten bij de evaluatie van de vormselvieringen. Hiervoor waren per vicariaat alle vormselwerkgroepen uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten werd de promotiefilm van Lopend Vuurtje getoond. Lopend Vuurtje is de diocesane vormelingendag die jaarlijks in oktober in Bergen op Zoom gehouden wordt.

Voor vormelingen is het een bijzondere dag, die dit jaar op 3 oktober zal plaatsvinden. De vormelingen maken kennis met de vele andere vormelingen in het bisdom. Het programma bevat een eucharistieviering, workshops en een ontmoeting met de bisschop. Iedere vormeling ontvangt persoonlijk de zegen van de bisschop of vicaris.

Vernieuwingen programma
De werkgroep Lopend Vuurtje organiseerde onder leiding van vicaris Wiel Wiertz tevens een dank je wel avond voor de pastorale beroepskrachten en vrijwilligers die in 2014 Lopend Vuurtje mee mogelijk maakten. Zij werden bedankt voor hun inzet. De indruk die zij hadden van de dag werd in een evaluatief onderdeel besproken. De werkgroep heeft hun suggesties meegenomen in de nieuwe opzet. Zo komt er een actief onderdeel na de lunch, ter afwisseling. En in de eucharistieviering wordt zichtbaar dat vormelingen uit alle parochies van het bisdom komen. Bij de uitnodiging, die rond Pinksteren verspreid wordt, ontvangen vormselwerkgroepen en vormelingen hierover verdere informatie.

 

Andere berichten