Lopend Vuurtje 2014: ‘Een geweldig feest met vuur in ons hart’

8 oktober 2014

Op zaterdag 4 oktober 2014 vond de diocesane vormelingendag Lopend Vuurtje plaats. De dag wordt jaarlijks gehouden in Bergen op Zoom en heeft als thema ‘De kracht van de heilige Geest’. Het thema staat centraal in de eucharistieviering aan het begin van de dag, tijdens de werkwinkels en tijdens de zegen voor elke vormeling persoonlijk, waarmee de dag wordt afgesloten.

Bisschop Liesen was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Concelebranten waren vicaris Paul Verbeek, vormheer Peter de Rooij en rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk die een werkwinkel verzorgde. Vicaris en vormheer Wiel Wiertz sloot later op de dag aan. De zang tijdens de viering werd verzorgd door het koor ‘Singing Voices’. De dag werd geleid door de werkgroep Lopend Vuurtje.

(Foto: J. Wouters)

Preek bisschop Liesen: God houdt van ons
“Van alle kanten, jongens en meisjes, zijn jullie hier naar Bergen op Zoom gekomen voor deze dag van Lopend Vuurtje en het gaat een feestdag worden,” opende bisschop Liesen zijn preek, daarmee aansluitend bij de evangelielezing (Joh. 7, 37-39), waarin Jezus op de laatste dag, het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest, in Jeruzalem spreekt. “Toen Jezus daar was bij dat feest, heeft Hij gezegd: Heeft iemand dorst, dan moet hij naar Mij komen,” preekte de bisschop. Hij nam de vormelingen mee terug in de tijd van dat feest en legde uit dat dit en andere feesten van het Joodse volk te maken hebben met de geschiedenis van het Joodse volk. “Daar loopt een rode draad door. Ze hebben gemerkt: God houdt van ons en elke keer dat we een andere kant op gingen, trok Hij ons naar zich terug. Die momenten worden gevierd doorheen het jaar. Hij wil onze God zijn en wij mogen zijn volk zijn. In Jezus zien we dat God iets nieuws doet: Hij verbindt zich aan het volk op een manier die Hij nog nooit gedaan heeft.”

(Foto: J. Wouters)

De eerste lezing (Hand. 19, 1b-6) vertelt hoe er volgelingen van Christus zijn die nog niet van de heilige Geest hadden gehoord, en dat de apostel Paulus hen doopt in de naam van de Heer Jezus, hen de handen oplegt en de heilige Geest op hen komt. Gedoopt worden in de naam van Jezus betekent bij Hem horen. Bisschop Liesen: “Hij heeft tegen jou gezegd: Ik wil dat je bij Mij hoort voor altijd en Ik wil dat je gelukkig wordt. Je bent niet meer helemaal van jezelf als je bij Jezus hoort. En wat gebeurt er dan? Dan kun je zeggen: ja ik wil U volgen, ik geloof in God die liefde is.”

“Als je gevormd wordt, krijg je het kruisteken van Jezus op je voorhoofd, dat wordt gemaakt met gewijde olie. Het is een teken dat je bij Hem hoort, en ook dat je de kracht van de heilige Geest ontvangt. Je mag een teken van hoop zijn. Dat is niet eenvoudig, maar het kan. Je kunt een vuur zijn. Vandaag wens ik ons allen een geweldig feest toe, met vuur in ons hart. Dat je kunt zeggen: ik wil bij Jezus horen, Hem volgen en waar ik kan het vuur van zijn liefde doorgeven. Dat is ons feest vandaag. En we vieren de eucharistie, waarbij Jezus in de communie zegt: Ik ben er voor jou, Ik wil helemaal bij jou zijn.”

(Foto: J. Wouters)

Werkwinkels
Zowel ’s ochtends als ’s middags na de lunch waren er werkwinkels voor de vormelingen rond het thema ‘Kracht van de heilige Geest’. Ook waren er werkwinkels voor de ouders en begeleiders. Een van de werkwinkels voor de jongeren ging over Bijbelteksten die spreken over de Geest. Pastoor-vicaris Wiertz liet de vormelingen kaarten met teksten op de grond leggen en er één uitkiezen. Daarbij waren teksten uit het Oude Testament en teksten uit het Nieuwe Testament. Aan de hand daarvan sprak hij met de vormelingen over de Bijbel, Jezus en de heilige Geest.

De profeet Jesaja (Jes. 11, 2-3) bijvoorbeeld spreekt over een geest van beleid en sterkte en de profeet Ezechiël zegt: “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten” (Ez. 36, 26). Pastoor-vicaris Wiertz: “Dat gaat niet over een hartoperatie, als je dat zou denken, maar over nieuwe moed en kracht die je mag ontvangen.” Daarna lazen de vormelingen die de teksten uit het Nieuwe Testament hadden gekozen elk hun tekst voor, waaronder de tekst uit het Johannesevangelie over de heilige Geest als Helper (Joh. 14, 26) en over de vruchten van de Geest, zoals liefde en vreugde (Gal. 5, 22).

“We worden gevormd, gesterkt met de heilige Geest om Jezus te volgen. Waarom wil jij gevormd worden?” vroeg hij daarna. Voor de meeste jongeren hoort het erbij, gaven ze aan, als vervolg op het ontvangen van de eerste heilige Communie. Ook gaven ze aan dat ouders en grootouders het belangrijk vinden, en dat ze daarom het vormsel willen ontvangen. En omdat de eerste communie leuk was, of leerzaam was en interessant vertelden ze. Sommige jongeren gaan vaak naar de kerk, anderen veel minder. De gespreksleider spiegelde en bracht op ideeën: je kunt nog veel meer doen in de kerk dan je vormsel.

De heilige Gertrudis
De werkwinkels voor ouders begeleiders werden gegeven op een aparte locatie, zodat de jongeren de bisschop helemaal voor zichzelf hadden tijdens de ‘meet and greet’ na de lunch. De ouders en begeleiders voegden zich weer bij de vormelingen aan het eind van de dag. De heilige Gertrudis, die in Bergen op Zoom altijd meeloopt in de Maria Ommegang, was speciaal voor de vormelingen naar Lopend Vuurtje gekomen. Zij vertelde over haar leven, waarin gebed een belangrijke rol had. Daarna ging ze de groep in een korte wandeling voor naar de Gertrudiskapel. Daar ontvingen alle vormelingen en begeleiders de zegen van de bisschop, de vicarissen Wiertz en Verbeek, of vormheer De Rooij.

Er namen 130 kinderen en 50 begeleiders deel aan Lopend Vuurtje 2014.

(Alle foto’s: J. Wouters)

Andere berichten