Lokale contactpersonen werven pelgrims voor bedevaart Lourdes

5 december 2008

Voorafgaand aan de vesperviering op 3 december in Roosendaaal vond een bijeenkomst plaats met bisdomcontactpersonen die in de parochies de werving van de pelgrims op zich nemen. Zij doen dat zoals ook contactpersonen van het Lourdeswerk dat doen, maar specifiek voor de bisdombedevaart.

De contactpersonen kregen informatie over het thema van de bedevaart, het doel en de organisatie. Deze informatie werd gegeven door medewerkers van het bisdom en VNB Nationale Bedevaarten.

Lokaal ondersteuning geven
De bisdomcontactpersonen hebben een belangrijke taak bij het werven van pelgrims. Ze zorgen dat voldoende informatiemateriaal verkrijgbaar is in de parochies en vullen dat aan als het op is. Daarnaast kunnen ze pelgrims meer informatie geven over de bedevaart, mensen helpen bij het invullen van het aanmeldformulieren et cetera. Op sommige plaatsen coördineren de contactpersonen de gezamenlijke aanmelding van deelnemers uit de parochie als groep.
De contactpersonen kunnen de bedevaart op de agenda van de parochie houden, bijvoorbeeld via het parochieblad of de website van de parochie met behulp van de berichten die op de site van het bisdom verschijnen.

Ook contactpersoon worden?
Er zijn nog enkele plekken in het bisdom waar geen contactpersoon is voor de bedevaart. Wilt u zich aanmelden als contactpersoon, neem dan contact op met Arwen Meulenbroek, projectmedewerkster van het bisdom: ameulenbroek@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten