“Life Teen: een plek voor tieners om met hun vragen te komen en antwoorden te vinden”

23 juli 2018

Op donderdag 26 juli bezoekt bisschop Liesen het Life Teen kamp in Helvoirt. De afgelopen jaren zijn tieners in het Bisdom Breda uitgenodigd om mee te doen aan dit zomerkamp. Ook werkten priesters en vrijwilligers uit het bisdom mee. Nina Mertens is tienerwerker van het Bisdom Breda en goed bekend met Life Teen.

“Life Teen is een initiatief binnen de Katholieke Kerk, waarbij parochies worden ondersteund in hun tienerwerk met materialen en door vorming en training van vrijwilligers en pastorale teams,” vertelt Nina. “Hun missie is om tieners en gezinnen te helpen een diepere relatie op te bouwen met Christus en zijn Kerk. Naast de parochiële ondersteuning organiseert Life Teen ook een aantal grotere evenementen, waarbij tieners uit verschillende parochies worden uitgenodigd, zoals het zomerkamp dat nu in Helvoirt plaatsvindt.” De formule is ontstaan in Amerika. Nina: “Een priester in een parochie miste plotseling een tiener, die eerder altijd naar de kerk kwam. Hij heeft de jongen opgezocht en is met hem in gesprek gegaan. De jongen miste aansluiting. Hij voelde zich niet welkom. Daarop zijn ze aan de slag gegaan.”

Een Life Teen avond bestaat uit een eucharistieviering voor de tieners en een catecheseprogramma: inhoud en spel met een bepaald thema. In series van tien bijeenkomsten wordt gesproken over bijvoorbeeld sociale gerechtigheid, of over de sacramenten. Er zijn ook zogeheten ‘issue avonden’, waarop wordt ingegaan op dingen die spelen in de samenleving en de leefwereld van de tieners.

Nina Mertens en tieners in actie op het Geloofsfeest voor kinderen. (30 juni 2018,  Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal, foto: Johan Wouters)

De afgelopen drie jaar was Nina Mertens jongerenwerker in het Bisdom Breda. Vanaf 1 juli 2018 zet zij haar werkzaamheden in het bisdom voort voor tieners in de leeftijd van het vormsel tot 16 jaar. “Het tienerwerk zal zich richten op de leeftijd na het vormsel, want parochies geven aan dat ze naar manieren zoeken om vormelingen bij de Kerk te betrekken,” vertelt ze.

Bij haar opdracht als tienerwerker in het Bisdom Breda zal Nina Mertens gebruik maken van Life Teen. “Het biedt tieners echt een plek om met hun vragen te komen en antwoorden te vinden. Er wordt niet van uit gegaan dat ze alles al weten, daarvoor is er catechese. En ze kunnen in hun eigen tempo de rijkdom van de Kerk leren ervaren. Als de heilige Mis wordt gevierd kan daarbij uitleg worden gegeven.” Dat geldt eigenlijk voor alle elementen. Nina: “Het is een kennismaking met de rijkdom van de Kerk, samen met leeftijdgenoten en in een context waarin je er over in gesprek kunt, je vragen kunt stellen en dingen zelf kunt ervaren. De methode is een goede mix van inhoud en gemeenschap, door de spelelementen. Daarnaast wordt veel rekening gehouden met de tienercultuur. Muziek en moderne media, zaken die belangrijk zijn in hun leven, worden ingezet om de boodschap over te brengen. Daardoor kunnen tieners zich ook echt thuis voelen.”

Een aanbod voor tieners is belangrijk
“Het voordeel van werken met een formule is dat je gebruik kunt maken van wat wordt aangeboden. Je kunt over parochies heen ervaringen delen en deskundigheid opbouwen. Je maakt deel uit van een groter geheel en kunt ook gebruik maken van ervaringen van andere parochies. Dat geldt natuurlijk ook voor parochies die een andere methode gebruiken in hun tienerwerk. Je kunt van elkaar leren. Het belangrijkste is dat er iets is voor tieners in de parochies.”

“Het is voor tieners niet gemakkelijk te navigeren door alle uitdagingen die de samenleving biedt en hierbij stevig te staan in het geloof. Ze hebben vragen die ertoe doen, en hebben recht op mensen die hen helpen bij het zoeken naar antwoorden,” benadrukt Nina. “Zo kunnen ze ontdekken wat belangrijke waarden zijn in het leven, in het geloof en in onderlinge relaties. En dan kunnen ze ook een getuigenis van hoop zijn voor anderen.”

Nina zal het diocesane tienerwerk stapsgewijs aanpakken. De aanstelling is voor één dag per week. Het eerste doel is ervaringen op te doen met Life Teen in een parochie in het bisdom. De gesprekken daarover zijn gaande. Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat een dergelijke Life Teen groep een bredere regionale functie heeft. Nina: “Door ervaringen op te doen concreet in de parochiepraktijk in het eigen bisdom willen we ontdekken hoe deze methode vervolgens voor meer parochies vruchtbaar gemaakt kan worden en hoe die daar zelf mee aan de slag kunnen. Zo willen we verder bouwen aan het tienerwerk in parochies in het bisdom.”

In Nederland zijn er op dit moment vier parochies waar Life Teen draait: Maastricht, Roermond, Amersfoort en Haarlem.

 

Andere berichten