Liefde voor God: Jochem van Velthoven tot diaken gewijd

11 mei 2015

Tijdens een druk bezochte eucharistieviering in de kapel van Centrum Bovendonk te Hoeven heeft bisschop Liesen door handoplegging en gebed Jochem van Velthoven op zondag 10 mei 2015 tot diaken gewijd. In de toekomst hoopt Van Velthoven de priesterwijding te ontvangen.

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering. Concelebranten waren rector N. Schnell en spirituaal W. Ceyssens sj van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, pastoor R. van Bronswijk van de Catharinaparochie in Oosterhout en pastoor H. Akkermans van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. De schola van de studenten van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk onder leiding van J. Schuurmans ondersteunde de liturgie met gezang.

(Foto: J. Wouters)

Dienstbaar, enthousiast, geëngageerd
In de presentatie van de wijdeling belichtte rector Schnell kort de gang van Jochem van Velthoven naar deze dag. Juist op de dag dat hij zich inschreef als registeraccountant klonk een andere roep. Jochem heeft hieraan gehoor gegeven en is in 2009 als student begonnen op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. In 2013 is hij stage gaan lopen in de Sint-Norbertusparochie te Roosendaal. Op beide plekken heeft men hem leren kennen als een dienstbare, enthousiaste en geëngageerde man, die zich ten dienste wil stellen van Jezus Christus en de mensen.

(Foto: J. Wouters)

Aangeraakt door de liefde van Christus
Bisschop Liesen preekte over de Schriftlezingen (Hand. 10, 25-26.34-35.44-48; 1 Joh. 4, 7-10; Joh. 15, 9-17). In zijn homilie stond de bisschop stil bij Petrus en Maria. Petrus heeft de uitverkiezing tot apostel aangenomen. Ondanks moeilijke momenten is hij Jezus achter na gegaan en een goede herder geworden. Hij was aangeraakt door de liefde van God. Juist op Moederdag beklemtoonde de bisschop dat ook Maria heeft laten zien wat de liefde van God uitwerkt. “Er is een keten in onze Kerk,” preekte de bisschop, “een keten van liefde en die begint bij God.”

Ook Jochem is aangeraakt door de liefde van Christus. Het is een heel bijzondere liefde, die meer is dan een gevoel. Het gaat bij deze liefde om het luisteren naar God en doen wat Hij vraagt. “Geen eigenliefde, maar liefde voor God. Die liefde heeft jou aangestoken, Jochem, en je bent erin gegroeid,” aldus de bisschop. “Je mag een mens van God zijn en de genade die je ontvangen hebt doorgeven. Een priester mag, zoals Maria, ook tegen mensen zeggen: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’.”

(Foto: J. Wouters)

Receptie
Na de viering volgde een geanimeerde receptie op de zonovergoten binnenplaats van Centrum Bovendonk. De fanfare Sint Joris uit Dorst, de geboorteplaats van Jochem, bracht hem een aubade. Velen onder wie toekomstige collegae, studenten en docenten van de priesteropleiding Bovendonk en vertegenwoordigers van diverse geledingen van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal namen de gelegenheid te baat Jochem van Velthoven te feliciteren met zijn wijding. Onderwijl bestond de gelegenheid een gift te doen aan de Diaconale Stad Roosendaal, het diaconaal project waaraan Van Velthoven eventuele wijdingsgeschenken wil besteden.

(Foto’s: J. Wouters)

 

Andere berichten