Lia Wagemakers en Walter Vos nemen afscheid

8 juli 2010

Op 15 juli 2010 nemen Walter Vos (afdeling bouwzaken) en Lia Wagemakers (personeelssecretariaat) afscheid van het kantoor van het bisdom van Breda. Beiden gaan met pensioen. Aan hun afscheid wordt uitdrukkelijk aandacht besteed tijdens de zomerbijeenkomst van het bisdomkantoor op 15 juli.

Walter Vos trad op 1 augustus 1989 in dienst van het bisdom van Breda als bouwkundig medewerker. Hij toonde zich een bekwaam vakman, die bij zijn collega’s bewondering oogstte vanwege de prachtige en nauwkeurige bouwtekeningen van kerken in het bisdom. Zijn naaste collega Frank van der Linden, hoofd bouwzaken van het bisdom, zal hem zeker missen. “Ik heb 21 jaar met hem samengewerkt,” vertelt hij. “In zo’n periode krijg je een nauwe band met elkaar. Walter heeft zich met name beziggehouden met de inspectie van en de rapportage over de gebouwen in het bisdom. We hebben samen vele grote werken gerealiseerd, variërend van het groot onderhoud tot de restauratie van de gebouwen. Gezien het specifieke karakter van kerkgebouwen komen dan veel speciale problemen aan de orde. Walter toonde dan een grote deskundigheid. Met Walter neemt een man van grote kennis en kunde afscheid.”

Lia Wagemakers had voordat ze op het bisdom begon al een rijke ervaring in kerkelijke dienst. Als achttienjarige, nadat ze haar gymnasiumdiploma gehaald had, werd ze secretaresse op het Diocesaan Onderwijscentrum te Breda. Bisschop Ernst benoemde haar op 1 april 1989 tot secretaris van het bisdom van Breda. Vanaf 2005 was ze verantwoordelijk voor het personeelssecretariaat. Addy Kanters, hoofd van het secretariaat prijst haar nauwkeurigheid. “Het is altijd check-double check,” zegt ze. “Lia is ook bijzonder goed op de hoogte van de verhoudingen en structuren in het bisdom. Daarnaast bezit Lia Wagemakers een feilloos taalgevoel. Geen taal- of schrijffout ontgaat aan haar spiedend oog, zodat elke brief die via haar de deur uitgaat correct is. Ik wens haar veel geluk in de toekomst.”

 

Andere berichten