Lezing over Europa en het christendom

13 januari 2011

In het kader van de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen (16-23 januari 2011) verzorgt diaken René de Weerd op dinsdag 18 januari een lezing over Europa en het christendom. De bijeenkomst vindt plaats in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Diaken De Weerd is functionaris van het bisdom van Breda voor oecumene.

Uitgangspunt is een tekst van de Duitse dichter Novalis ‘De christenheid of Europa’. In het fragment spreekt hij zijn hoop uit op een toekomstige eenwording van Europa en het christendom, waardoor een ‘nieuw land’ kan ontstaan. Ook paus Benedictus XVI heeft zich door deze tekst laten inspireren in zijn denken over Europa.

De bijeenkomst start met een vesperdienst vanaf 20.00 uur, waarna de lezing wordt gehouden.

Lees verder op de website van de H. Antoniuskathedraal, klik hier.

Voor meer informatie over de Gebedsweek voor de eenheid, klik hier.

 

Andere berichten