Levendige ontmoeting in plenair gedeelte diocesane beleidsdag

22 januari 2007

Het plenaire gedeelte van de dag over de diocesane beleidsnota concentreerde zich rond de drie kernthema’s van het beleid van het bisdom Breda. In de Kerk gaat het om de ontmoeting met God, de gemeenschap met elkaar en de beoefening van barmhartigheid, gerechtigheid en vrede. Steeds gingen een vertegenwoordiger van de dekenale leiding, een pastorale beroepskracht, een vrijwilliger en een jongeren met elkaar in gesprek. Dit leverde boeiende ontmoetingen op.

Cultuur van stilte
Peter de Rooij, deken van het Markiezaat bepleitte een cultuur van stilte, mystiek, bezinning, bijbellezing en gebed. Deze is nodig om een band aan te gaan met Jezus Christus door wie wij God kennen. De Kerk heeft volgens hem op dit terrein veel te bieden, ook aan zinzoekers. Juist in de stilte van abdijen is God volgens hem ervaarbaar. Noëla Polet, pastoraal werkster in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, relativeerde dit enigszins. “God is niet aan ruimte gebonden. Elk moment van stilte kan naar God leiden. God is op zoek naar het hart van de mens. Daar is Hij te vinden. Er blijft altijd enige afstand. God is immers de Verhevene bij uitstek.”

Pleidooi voor duidelijkheid
Pastoor Fons van Hees van de Onze Lieve Vrouweparochie en de Emmausparochie in Roosendaal vertelde over Spirit in de Stad in Roosendaal. In dit programma op het snijpunt van geloof en cultuur zoekt men contact met zinzoekers. Het blijkt dat zij sommige onderdelen van dit programma wel degelijk bezoeken. “Zij zijn op onze filmavonden aanwezig,” vertelt Van Hees. “Het vraagt wel tact om God ter sprake te brengen. Sommigen zijn van huis-uit katholiek en nu zoekend en tastend. Zij willen God niet meteen invullen met concrete beelden.” Uit de reactie van Arwen Meulenbroek, actief in het diocesane jongerenplatforum, bleek dat jongeren dit toch anders beleven. “Wij kennen de Kerk van vroeger niet meer en hebben geen traumatische herinneringen aan de vroegere biechtpraktijk. Wij zijn juist op zoek naar mensen die op een heldere en duidelijke manier over God kunnen spreken. Jongeren worden aangesproken door mensen die ergens voor staan.” Zij hield een pleidooi voor meditatieve vieringen in de geest van Taizé. “Hierdoor worden mensen ontvankelijk voor God.” Arwen ziet zeker toekomst voor de Kerk. “Veel mensen zijn op zoek. We moeten hen een hand reiken en dan komen ze.”

Dagvoorzitter Annemiek Waij, dekenaal coördinator van het dekenaat De Baronie, prijst de folder aan die in parochies kan worden verspreid.

Andere berichten