Leergang Communicatie en fondsenwerving gestart

21 mei 2014

Op woensdag 14 mei vond de eerste bijeenkomst plaats voor communicatie en fondsenwerving in de ruimtes van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Baukje Stam, zelfstandig adviseur met veel ervaring rond de actie Kerkbalans, verzorgt de leergang.

De leergang omvat zes avondbijeenkomsten die steeds beginnen met een maaltijd. Op de eerste avond sprak Baukje Stam over de ‘marketing’ van de parochie. Om een parochie te positioneren is het van belang dat ze een helder inzicht heeft in haar eigen identiteit. Wie wil je als parochie zijn en met wie wil je in contact treden? Welke middelen passen daarbij? Dit bepaalt mede de keuze voor de vormgeving van websites.

Stam benadrukte dat naast identiteit ook het imago, het beeld dat mensen van de parochie hebben, van belang is. Dit heb je niet helemaal in zijn eigen hand. Externe groepen als de media spelen hierbij een grote rol. Dit neemt niet weg dat een organisatie zelf zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen voor de verbetering van haar imago en daar een positieve rol in kan spelen.

 

Andere berichten