Landelijke presentatie cijfers actie Kerkbalans

13 januari 2012

Op donderdag 12 januari werden de landelijke cijfers van de actie Kerkbalans gepresenteerd. De cijfers die werden gepresenteerd betreffen het jaar 2010. In het bisdom van Breda zal econoom Gerard de Rooij op 20 januari de diocesane cijfers presenteren en toelichten tijdens een bijeenkomst voor onder meer penningmeesters en werkgroepen Kerkbalans.

‘Opbrengsten lopen licht terug’
Het persbericht over de landelijke cijfers geeft aan: “De opbrengsten van de kerken in Nederland lopen licht terug. Geeft 2010 voor de Protestantse Kerk in Nederland nog een stijging te zien, in 2011 lijken zowel de Protestantse als Rooms-katholieke Kerk in inkomsten terug te lopen, een gevolg van verminderde opbrengsten van de actie Kerkbalans, maar vooral ook van een teruggang van de opbrengsten uit vermogen. […] Blijven over 2010 de inkomsten uit de actie Kerkbalans […]redelijk stabiel, een duidelijke teruggang is er wel in de opbrengsten uit vermogen. Dit is een direct gevolg van de economische crisis.

Ook voor parochies in het bisdom van Breda lopen de opbrengsten licht terug. Er is een daling van 2,8% over de totale inkomsten. (In 2009 waren de totale inkomsten van de parochies € 14.643.000 en in 2010 € 14.234.000.)
Ook de parochies in het bisdom van Breda hebben te maken met een teruggang van de opbrengsten uit vermogen. Deze teruggang is iets groter dan de teruggang van de opbrengsten uit de actie Kerkbalans en veroorzaakt een kwart van de totale daling in inkomsten.
Voor parochies in het bisdom van Breda is de teruggang uit de actie Kerkbalans over 2009-2010 1,6%

Verwachte resultaten voor 2011
Landelijk werden ook de voorlopige resultaten voor 2011 van de actie Kerkbalans gepresenteerd: “Zowel bij de Protestantse Kerk als Rooms-katholieke Kerk lijkt het afgelopen jaar een teruggang in opbrengsten te hebben plaatsgevonden. De Protestantse Kerk in Nederland verwacht een teruggang van 0,8%, de teruggang bij de Rooms-katholieke Kerk zal waarschijnlijk uitkomen op ongeveer 2%.

De resultaten van 2011 zijn voor het bisdom van Breda nog niet beschikbaar. Parochies zijn momenteel bezig met het maken van de jaarcijfers.

Kerkbalans Nieuwe Stijl
In 2005 werd gestart met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Vandaag werd hierover een evaluatie gepresenteerd tijdens de landelijke persontmoeting. Geconcludeerd kan worden dat waar de adviezen van Kerkbalans Nieuwe Stijl worden uitgevoerd, dit tot een stijging van inkomsten leidt.

Dit is ook zichtbaar bij parochies in het bisdom van Breda die werken met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Zij boeken hiermee goede resultaten. Bij de Kerkbalans Nieuwe Stijl staan twee zaken centraal: verbreden (meer mensen geven) en verdiepen (mensen geven meer). Ook wordt de actieperiode niet beperkt tot januari.

De grootste fondsenwervingsactie van Nederland
De actie Kerkbalans is de grootste fondsenwervingsactie van Nederland en is een gezamenlijk initiatief van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Dit jaar wordt deze actie gevoerd onder de slogan ‘Wat is de kerk jou waard’: www.watisdekerkjouwaard.nl.

 

Andere berichten