Landelijke Parochiedag over media

27 januari 2009

Ongeveer 500 mensen uit heel Nederland kwamen op 24 januari 2009 samen in de KRO-gebouwen te Hilversum voor de Landelijke Parochiedag. Deze stond in het teken van communicatie. Perschefs van verschillende bisdommen en bekende journalisten als Gerard Klaassen, Leo Fijen en Stijn Fens verzorgden in werkwinkels inleidingen over journalistieke methodes en middelen. Daarnaast waren er onder andere workshops over het parochieblad en de fusie van parochies én crisimanagement in parochies.

Belang van communicatie
Ook uit het bisdom Breda waren verschillende aanwezigen, waaronder communicatieregisseur Daphne van Roosendaal en Hans de Jong van de afdeling pr en informatie. Zij toonden zich tevreden met de dag. Daphne van Roosendaal: “Leo Feijen zei in zijn openingswoord dat deze parochiedag van de vijf die tot nu toe zijn georganiseerd de meeste aanmeldingen heeft getrokken. Dat is een mooie onderstreping en erkenning van het belang van communicatie.”

Parochies uit bisdom Breda
Uit het bisdom van Breda waren diverse parochies aanwezig. Parochies uit Prinsenbeek, Breda, Roosendaal, Gilze, Halsteren, Rijen, Etten-Leur, Oudenbosch, Hulst en Zevenbergen.
Kees van den Eijnden van de Emmaüsparochie uit Roosendaal: “Veel weet je wel maar het is goed dat het op zo’n dag weer naar voren wordt gehaald. Ik heb de workshop over de fusie van parochiebladen gevolgd. Je merkt dan dat je goed moet nadenken en een goed concept moet neerzetten vooraleer je aan een nieuw blad begint.”

De Boodschap doorgeven
Bisschop Wiertz van Roermond, de mediabisschop, opende de dag. “Het gaat erom te bloeien daar waar je geplant bent,” zei hij. Hij riep de parochies op de Boodschap die ze ontvangen hadden creatief door te geven, in woord, beeld, gebaar en daad. “Het Vaticaan stimuleert hierbij gebruik te maken van de moderne media en doet dit zelf ook. De vorm kan aangepast worden aan de eisen van de huidige tijd.”
Bisschop Wiertz riep parochies op originele initiatieven te nemen. Volgens hem is het parochieblad een belangrijke schakel. “Het parochieblad blijkt een uitstekend middel te zijn om met het brede publiek in contact te treden. Velen lezen het. Door het parochieblad scheppen parochies een wij-gevoel.”
Hij adviseerde elk parochiebestuur een portefeuillehouder voor P.R. en aan te stellen. “Het gaat erom mensen bij God en God bij de mensen te brengen. Bloei waar je geplant bent,” besloot bisschop Wiertz zijn toespraak.

Pastoor en internetpastor Roderick Vonhögen uit Amersfoort reikte de Parochie Award uit aan het parochieverband Zuidwest Salland. Deze parochie is parochie van het jaar. De parochie blinkt uit door de professionele wijze waarop ze communiceert en haar creatieve website (www.rkdeventer.nl )

 

Andere berichten