Landelijk thema roepingenzondag 2009: ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’

25 maart 2009

In de aanloop naar roepingenzondag 3 mei 2009 heeft het bisdom van Breda de website www.roeping.nu geactualiseerd. De site bevat het thema van roepingenzondag 2009: ‘Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd’.

Roepingcampagne Breda: landelijk thema
Het landelijke thema van roepingenzondag is daarmee dit jaar overgenomen van de roepingcampagne van het bisdom van Breda. Waar elders in de bisdommen de posters in de kerken rood zullen zijn, is in Breda het bisdompaars gehandhaafd.

Boodschap paus Benedictus XVI
Op de site www.roeping.nu is de boodschap van paus Benedictus XVI voor roepingenzondag gepubliceerd. Deze heeft als thema: ‘Geloof in het initiatief van God – het antwoord van de mens’. De boodschap van de paus en het landelijke Nederlandse thema sluiten daarmee naadloos op elkaar aan.

Slotdocument Europees Roepingencongres
Ook het Slotdocument van het Europees Roepingencongres is op de site gepubliceerd als pdf. Het stond eerder nog niet integraal op internet. Het bisdombestuur en de bisdomraad van het bisdom van Breda bespreken dit document begin 2009 met het oog op roepingenpastoraat in het bisdom van Breda, verbonden met het gedoopte bestaan.

Gebedskaartjes voor parochies
Speciaal voor parochies in het bisdom zijn kleine gebedskaartjes gemaakt, waarvan een pdf nu op de roepingsite staat. Op de gebedskaartjes staat een gebed van de heilige Ignatius van Loyola. Op de achterkant brengen de kaartjes het ‘Opleidingsfonds priesters en diakens’ van het bisdom onder de aandacht met het bankrekeningnummer 101051778 en gironummer 1066050 (t.n.v. bisdom van Breda o.v.v. Opleidingsfonds priesters en diakens). De gebedskaartjes hebben een handzaam creditcardformaat en kunnen zo in de portemonnee worden gestoken. De kaartjes worden parochies voorafgaand aan roepingenzondag toegestuurd.

Informatiedag Bovendonk
Op de roepingsite is ook de informatie gepubliceerd over de informatiedag van het bisdom voor mannen, jong en ouder, met interesse voor de opleiding en vorming tot priester of diaken. De dag vindt plaats op zaterdag 18 april vindt van 10.00 uur tot 15.00 uur op Bovendonk te Hoeven. Aanmelding voor deze dag is verplicht en kan via het formulier op de website van het bisdom.

De komende weken wordt de roepingsite van het bisdom onder de aandacht gebracht van het publiek onder meer via advertenties op de kerkelijke nieuwssite Rorate

 

Andere berichten