Laatste werkbezoek bisschop Van den Hende: aan de KMA

23 januari 2012

Op vrijdagmiddag 20 januari bracht bisschop Van den Hende een werkbezoek aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Het was het laatste werkbezoek van de bisschop in het bisdom van Breda. De gouverneur van de KMA generaal-majoor Richard Tieskens ontving de bisschop op het kasteel van Breda.

Bisschop Van den Hende en generaal-majoor Tieskens in gesprek bij een maquette van het KMA-terrein.

Het werkbezoek van de bisschop werd georganiseerd vanwege de sociale leer van de Kerk en ging over vraag hoe militairen worden opgeleid en voorbereid op internationale missies, en welke visie de Kerk heeft op internationale militaire operaties. Aan het werkbezoek namen ook leden van het bisdombestuur deel, bisdommedewerkers en priesterstudenten.

Cadetten van de KMA gaven een presentatie over de opleiding. Daarna gaf algemeen gedelegeerde Vincent Schoenmakers kort informatie over de Kerk en het bisdom van Breda. Diaken Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk, hield een inleiding over de visie van de Kerk op internationale militaire operaties. Daarna werden de gasten rondgeleid over het terrein. De ontmoeting werd afgesloten bij de gouverneur met een gezamenlijke maaltijd.

Cadetten geven een toelichting tijdens de rondleiding.

Diaconale werkbezoeken
Bisschop Van den Hende startte in 2010 met diaconale werkbezoeken vanwege de sociale leer van de Kerk. Tijdens een werkbezoek informeert de bisschop zich met zijn staf op locatie over een bepaalde problematiek of vraagstuk.

Diaconale werkbezoeken 2010:
– Vrijdag 22 januari: werkbezoek aan de Voedselbank in Roosendaal
– Vrijdag 25 juni: werkbezoek aan de SO/VO Liduinaschool voor ZML in Breda, een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking
– Vrijdag 5 november: werkbezoek aan zorgcentrum De Wijngaerd te Made

Diaconale werkbezoeken 2011:
– Vrijdag 25 februari: werkbezoek aan de Voedselbank in Breda
– Vrijdag 24 juni: werkbezoek aan de provincie Zeeland omtrent vergrijzing
– Vrijdag 7 oktober: werkbezoek ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom (bisschop Van den Hende was verhinderd voor dit werkbezoek)

Diaconaal werkbezoek 2012:
– Vrijdag 20 januari: werkbezoek aan de KMA in Breda
 

Andere berichten