Laatste vicariaatsnieuwsbrief van het bisdom Breda

20 oktober 2022

Deze week ontvingen de lezers van de nieuwsbrief van de vicariaten Middelburg en Breda de laatste editie. Bij het opheffen van de vicariaatsstructuur in het bisdom Breda, houdt ook de eigen nieuwsbrief op te bestaan. De Vicariaatsnieuwsbrief kwam ruim elf jaar lang maandelijks uit.

In de nieuwsbrief staat vicaris Paul Verbeek dankbaar stil bij onder meer de inzet van de samenstellers José Kamps, Marjan Beneken Kolmer-Vijn, Linda Sweere-Hereijgers en Egbert Bornhijm. Vicaris Verbeek: “Dank aan een ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Dank aan u trouwe lezer, die ons inspireerde om veel zorg te besteden aan onze nieuwsbrief.”

In de laatste editie is verder aandacht voor parochiële initiatieven en de benoeming van pastoraal projectmedewerker Charlotte den Toonder voor het project Gezinnen en jongeren in de parochies Boven de Schelde.

Wekelijks nieuwsoverzicht van het bisdom Breda
Abonnees van de vicariaatsnieuwsbrief worden uitgenodigd zich aan te melden voor het wekelijkse nieuwsoverzicht van het bisdom Breda. Daarmee ontvangen belangstellenden automatisch per e-mail een overzicht van het bisdomnieuws, een aantal (landelijke) aanbevelingen en berichten die eerder in de vicariaatsnieuwsbrief aan de orde kwamen.

Andere berichten