Laatste ontmoeting voorafgaand aan de WJD!

23 juni 2013

Op zondag 23 juni kwamen de deelnemers van de WJD-reis Binding van de bisdommen Breda en Rotterdam bij elkaar voor de laatste bijeenkomst voor de WJD. De dag vond plaats in Bovendonk te Hoeven en begon met een eucharistieviering met mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant. Vicaris Van der Helm concelebreerde.

Voor een verslag met indrukken van de dag, zie de website van het bisdom Rotterdam, www.bisdomrotterdam.nl.

Groepsfoto op de trappen van de grote kapel van Bovendonk. (Foto: P. van Mulken)

In zijn preek ging de bisschop in op de lezingen (Zach. 12, 10-11; Gal. 3, 26-29; Luc. 9, 18-24) en de tocht die de jongeren in geloof met elkaar maken.

"In de afgelopen tijd zijn jullie al samen onderweg gegaan. Jullie hebben elkaar op verschillende momenten ontmoet, samen gebeden en met elkaar gesproken. En als bisdommen zijn we ook tochtgenoten geworden.
We zijn op weg naar de WJD met als thema, uit het evangelie van Matteus: Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Als Jezus vraagt om te getuigen en andere mensen tot leerlingen van Hem te maken, dan is het belangrijk dat we allereerst ook zelf zeggen wie Hij is, en weten van wie wij mogen getuigen, wie ons op weg zet.
In de lezingen vandaag stelt Jezus zijn leerlingen een indringende vraag: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Ze hoeven niet meteen zelf met hun eigen antwoord te komen. ‘Johannes de Doper’ zeggen ze. Dat is geen vreemd antwoord, want Johannes de Doper was degene die de weg bereidde voor de Heer. ‘Elia’ zeggen anderen. En ook dat is een antwoord dat past bij het optreden van de Heer, want veel woorden van de profeten verwijzen naar Jezus als degene die komen zou.
Daarna horen we ook het antwoord van Petrus zelf, die vaak als eerste spreekt en namens de apostelen. Hij antwoordt Jezus op zijn vraag: Gij zijt de gezalfde Gods.
Gezalfde is de vertaling van ‘Christus’, degene die door God gezonden is, die vol is van de heilige Geest, en die ons zo toespreekt en aankijkt zoals God ons toespreekt en aankijkt."

"Het zijn mooie antwoorden," vervolgde de bisschop. "Jezus is de gezalfde, Degene die ons de liefde van God doet kennen en daaruit leert leven. Maar dan komt er een domper in het gesprek. De Mensenzoon zal moeten lijden, zegt Jezus, en ter dood worden gebracht, maar op de derde dag verrijzen uit de doden. Waarom zo’n naar einde? Sterven aan het kruis. En alsof het niet genoeg is, wordt ook nog gezegd: jullie zullen ook nog veel voor je kiezen krijgen en veel moeten ondergaan. Maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het winnen."

"Wie is Jezus nu voor ons, dat is een belangrijke vraag. Wij kunnen niet achterblijven. Zeker niet bij dit thema van de WJD. We zullen zelf leerlingen van Jezus moeten zijn. Zoals Petrus mogen ook wij zeggen wie de Heer is voor ons.
Soms zeggen mensen: Jezus is degene die mij altijd weer de moed geeft om door te gaan want Hij weet wat lijden is, of degene die mij de kracht geeft, en die het fundament is van de Kerk, want als leerlingen kennen we elkaar wel, maar we hebben elkaar niet uitgekozen.
Dus de Heer houdt ons vast in moeilijke tijden, Hij inspireert ons, en Hij is de basis van onze gemeenschap. Met deze boodschap mogen wij naar anderen toe gaan. Niet als iets dat we uit het hoofd hebben geleerd, maar iets waaruit we leven."

“Je bent gedoopt, zegt de tweede lezing, en daarom verbonden met elkaar in Christus. Christus riep Petrus, hij riep Johannes, hij heeft Paulus geroepen, Hij roept ook ons. Mogen we de komende dagen extra stil staan bij de vraag: wie is Hij voor mij. En wij die soms met moeite onze weg gaan, mogen met Hem verbonden zijn en ons aan Hem vastklampen.”

“In Rio staat een enorm groot beeld van Christus met wijdgestrekte armen. Als je daar straks staat, zou je aan Christus je antwoord kunnen zeggen. Het beeld zelf zal waarschijnlijk niet tot je gaan praten, maar Christus zal je aanspreken in je hart. De Heer zal met jullie op weg gaan, in Rio en daarna, want na Rio komt de etappe om echt van Hem te getuigen. Amen."

Na een broodmaaltijd stelde het kernteam van de reis zich aan de deelnemers voor. Daarna werden de deelgroepen bekendgemaakt, die vervolgens verschillende werkwinkels doorliepen. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn. “En dan schudden we elkaar de hand,” vertelde Jasper Zandvliet van het kernteam al bij voorbaat, “En dan zeggen we ‘Tot over drie weken!’”

Vicaris Van der Helm verzorgde een inhoudelijke werkwinkel. (Foto: R. Mangold)

Spelvorm rond communcatie in een van de werkwinkels. (Foto: R. Mangold)

Uitleg door kernteamlid Nancy van der Zande van het bisdom van Breda samen met de VNB. (Foto: R. Mangold)

Volop ruimte voor het stellen van de laatste vragen. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten