‘Laaiend Vuur’ in Roosendaal: voor vurigheid en enthousiasme in het jongerenwerk

18 mei 2015

Op Tweede Pinksterdag 25 mei vindt in Roosendaal voor de tweede maal ‘Laaiend Vuur’ plaats. Laaiend Vuur is een initiatief van Jong Katholiek Roosendaal (JKR) in samenwerking met het bisdom van Breda. Het is een evenement in het kader van het jongerenwerk.

De organisatoren nodigen vooral jongeren uit (16-18 tot 30 jaar). Daarnaast zijn ook tieners (12 tot 16-18 jaar) welkom en de ‘oudere jongeren’ (30 tot 45 jaar). Zij zijn uitgenodigd via onder meer Facebook.

Pastorale beroepskrachten worden gevraagd om de uitnodiging aan jongeren door te sturen. En ook zij zelf zijn uitgenodigd. Bijvoorbeeld om de jongerengroep uit de parochie te presenteren, betrokkenheid op het jongerenwerk tonen, om te sparren met andere priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en bemoedigd raken.

“We zullen op deze dag met de bisschop en de jongeren bidden voor vurigheid en enthousiasme in het jongerenwerk,” aldus secretaris-generaal Ben Hartmann van het bisdom, mede namens de organisatoren van JKR diaken Jochem van Velthoven, Stan van Ommen en Ramon Roks.

Op het feest van Pinksteren werden de leerlingen vervuld van de heilige Geest (Hand. 2, 3-4a). Daarom is gekozen voor Tweede Pinksterdag, 25 mei om samen te komen. Om vanuit dat vuur van Pinksteren het jongerenwerk aan te wakkeren, te doen oplaaien, te vieren en door te geven.

Meer informatie
Laaiend Vuur vindt plaats op Tweede Pinksterdag 25 mei.
De dag begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
De locatie is de OLV-kerk aan de Kade in Roosendaal.
Het programma bestaat uit een viering, een lunch, workshops en een afsluitend gebedsmoment.
Zie ook JKR op Facebook

 

Andere berichten