Kwaliteit van parochies: diocesane werkochtend afgelast, data dekenale vervolgbijeenkomsten

28 april 2009

Enkele weken geleden verstuurde het bisdom de uitnodiging voor de diocesane werkochtend op 9 mei omtrent kwaliteit van parochies. Het bisdom heeft laten weten dat het aantal inschrijvingen voor deze dag helaas onvoldoende is om de werkochtend door te laten gaan.

Drie dekenale bijeenkomsten
De diocesane werkochtend zou worden gevolgd door drie bijeenkomsten in de dekenaten. Nu de diocesane ochtend komt te vervallen, worden daarom tijdig de data en de tijdstippen van de dekenale bijeenkomsten aangekondigd:

  • dinsdag 22-9: bijeenkomst dekenaat De Baronie (vanaf 19:30 uur)
  • zaterdag 26-9: bijeenkomst dekenaat Zeeland (vanaf 10:00 uur)
  • zaterdag 3-10: bijeenkomst dekenaat Het Markiezaat (vanaf 10:00 uur)

Kwaliteitsmodel
Op deze bijeenkomsten zal het bisdom het kwaliteitsmodel presenteren, dat wordt gemaakt speciaal voor parochies in het bisdom van Breda. Het kwaliteitsmodel zal parochies per beleidsterrein enkele belangrijke vragen stellen omtrent het huidige functioneren. Het toetst de pastorale en parochiële praktijk aan de beleidskaders van het diocesaan beleid.

Beleidskeuzes
Het kwaliteitsmodel is een vervolg op de kwantitatieve inventarisatie die thans door parochies in de samenwerkingsverbanden wordt gerealiseerd. De inventarisatie en het kwaliteitsmodel leveren informatie op voor parochies om tot keuzes te komen op de zes terreinen van het diocesaan beleid. Het bisdombestuur gaat hierover graag met de samenwerkingsverbanden in gesprek.

Gesprekken parochies samenwerkingsverbanden en bisdombestuur
Vanaf 2010 zal het bisdombestuur de parochies van de samenwerkingsverbanden uitnodigen voor een gesprek om, vanuit de gegevens van de vragenlijsten en het ingevulde kwaliteitsmodel, in gezamenlijkheid vervolgafspraken te maken omtrent enerzijds het inrichten van het samenwerkingsverband en anderzijds het werken aan kwaliteit van de parochies.

 

Andere berichten