Kostersbijeenkomsten 2016: rond de liturgische boeken

16 maart 2016

Kosters en andere belangstellenden zijn uitgenodigd voor de kostersbijeenkomst 2016. Deze staan in het teken van het gebruik van de liturgische boeken en de belangrijke taak van de kosters.

De bijeenkomst wordt in beide vicariaten aangeboden als middag en een avond. Kosters en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Indien dag en uur in het eigen vicariaat niet gelegen komen, is men welkom op de bijeenkomst in het andere vicariaat.

De bijeenkomsten vinden plaats:

  • maandag 11 april van 14.00 – 16.00 uur in de parochiezaal, Burgemeester Lewestraat 11, 4456 AG Lewedorp
  • maandag 11 april van 19.30 – 21.30 uur in Perron zuid-oost, ingang rechts via de poort, Stationsstraat 5, 4571 LA Axel
  • woensdag 13 april van 14.00 – 16.00 uur en ‘s avonds van 19.30 – 21.30 uur in het parochiecentrum Michaëlkerk, Hooghout 67, 48107 EA Breda

Aanmelden wordt verzocht vóór woensdag 6 april bij opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

Alle deelnemers worden uitgenodigd om één dag uit het directorium van 2015-2016 te kiezen om dit te (laten) verklaren. Als voorbereiding op deze bijeenkomst wordt gevraagd om kennis te nemen van het hoofdstuk “De liturgische Boeken en het Directorium” in het kostersboek (in de 1e druk op blz. 27-39, in de 2e druk op blz. 15–29).

Deelnemers kunnen een oud, merkwaardig of onbekend liturgisch voorwerp meenemen of tonen om er informatie over te krijgen. Bij aanmelding kunnen ook vragen worden ingediend omtrent het kosterswerk, waarop de leiding van de bijeenkomsten zich zal voorbereiden.

 

Andere berichten